Εκτύπωση

Υγεία & τράπεζες

Ευρετήριο Άρθρου
Υγεία & τράπεζες
Τράπεζα Πειραιώς
Eurobank
Alpha
HSBC
Γενική Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ασφαλιστικές εταιρίες
Όλες οι Σελίδες

Αυξάνουν οι τράπεζες που περιλαμβάνουν προϊόντα με προσφορές σε σχέση με την υγεία μας.

Συνήθως προσφέρουν δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις μέχρι ενός ποσού. Σε δεύτερο στάδιο παρέχουν εκπτώσεις στις υπόλοιπες εξετάσεις και ιατρικές πράξεις.

Υπάρχουν κάποια δωρεάν προγράμματα συνοδευτικά πιστωτικών καρτών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πληρώνουμε ετήσια συνδρομή από 36 μέχρι 150 ευρώ.


Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια σημεία από τα προγράμματα αυτής της μορφής:


Τράπεζα Πειραιώς

Πρόγραμμα Ιατρικών Παροχών Medical

Χωρίς ετήσια συνδρομή

Προϋποθέσεις: χρήση πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς.

Δωρεάν προνόμια: χρήση Συντονιστικού Κέντρου για παροχή ιατρικών πληροφοριών

Προνόμια:

 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου, στους εφηµερεύοντες ιατρούς, (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε Αττική και Θεσσαλονίκη, Παιδίατρο & Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Τιµή €20/επίσκεψη. 
  Για τους κατόχους καρτών Personal Banking Debit, Gold, Platinum, Prestige, World MasterCard και Visa Infinite: Τιµή €10/επίσκεψη. 
  Στις υπόλοιπες ειδικότητες στις Κλινικές του Οµίλου: Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. (∆ευτέρα - Παρασκευή µε τηλεφωνικό ραντεβού).
 • ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου: Έκπτωση 25% 
  Για τους κατόχους καρτών Personal Banking Debit, Gold, Platinum, Prestige, World MasterCard και Visa Infinite: Έκπτωση 40%.
 • Ιατρικές Πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου: Έκπτωση 10% (Ιατρικές πράξεις νοούνται όσες απαιτούν συµµετοχή ιατρού, π.χ. κοπή ραµµάτων, τοποθέτηση γύψου κλπ Το ιατροφαρµακευτικό υλικό που χρησιµοποιείται στις ιατρικές πράξεις και η αµοιβή ιατρού δεν τυγχάνουν έκπτωσης)
 • ∆ωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε Κλινική του Οµίλου, για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
 • Προνοµιακές τιµές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
 • Νοσηλεία: ∆υνατότητα πληρωµής έως 3 άτοκες δόσεις, µε χρέωση πιστωτικής κάρτας. Για τους κατόχους καρτών Gold, Platinum, Prestige, World MasterCard και Visa Infinite: έως 6 άτοκες δόσεις.
 • Ειδικές προνοµιακές τιµές στο συνεργαζόµενο, µε τον Όµιλο Ιατρικού, δίκτυο 2.500 Ιατρών και 350 διαγνωστικών κέντρων.

Προσφορά Ερρίκος Ντυνάν

Χωρίς ετήσια συνδρομή

Προϋποθέσεις: χρήση πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς.

Προνόμια σε Τακτικά Ιατρεία :

 • Ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο – Καρδιολόγο – Ορθοπεδικό –Χειρουργό – ΩΡΛ - Νευροχειρουργό - Αγγειολογικό – Αιµατολογικό – Γαστρεντερολογικό – Γναθοχειρουργικο – Οδοντιατρικό – Γυναικολογικό – Ενδοκρινολογικό – Νευρολογικό – Νεφρολογικό – Ουρολογικό –Οφθαλµολογικό – ∆ερµατολογικό - Πλαστική Χειρουργική – Πνευµονολογικό – Ρευµατολογικό - Κέντρο Μαστού: Τιµή 20€.
 • MRI- CT-Triplex στα Τακτικά Ιατρεία: Έκπτωση 30%
 • Άλλες διαγνωστικές εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία: Έκπτωση 25%
 • Ιατρικές πράξεις: Έκπτωση 10%
 • Επίσκεψη σε ∆ιευθυντή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Έκπτωση 20%

Προνόμια σε Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών:

 • Ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο-Καρδιολόγο-Ορθοπεδικό-Χειρουργό - ΩΡΛ-Νευροχειρουργός: Τιµή 20 €

Eurobank

Ζωή και Υγεία

Συνδρομή τον χρόνο: 100 ευρώ για άνδρες, 120 ευρώ για γυναίκες και 40 ευρώ κάθε παιδί μέχρι 15 ετών.  Στην κατηγορία 60+ προσφέρονται 2 προγράμματα, το Ζωή & Υγεία 60+ βασικό με € 40 το χρόνο (Όμιλος Βιοιατρική) και το Ζωή & Υγεία 60+ ολοκληρωμένο με €120 το χρόνο(Όμιλος Βιοιατρικη/Όμιλος Ιατρικού Αθηνών).

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για Όλους, της Eurolife ERB Ασφαλιστικής σας προσφέρεται για συγκεκριμένο τύπο προθεσμιακής κατάθεσης δωρεάν για έναν χρόνο από την Eurobank και ισχύει για ποσά από €30.000.

Προϋποθέσεις:  άνοιγμα λογαριασμού καταθετικού (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου).

Πακέτο Ιατρικού Αθηνών: ενήλικες, γυναίκες και παιδιά

Δωρεάν προνόμια: ετήσιος προληπτικός έλεγχος, test pap και U/S μαστών ή μαστογραφία και εξετάσεις μέχρι €200 το χρόνο για τους ενήλικες. Απεριόριστες επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών χωρίς ραντεβού, στις βασικές ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού Ορθοπεδικού, Παιδιάτρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απεριόριστες επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, για τις ειδικότητες Γυναικολόγου, Νευρολόγου, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, Ωτορινολαρυγγολόγου και Πνευμονολόγου.

Προνόμια: 10%-40% έκπτωση για επιπλέον εξετάσεις, 10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας σε Νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, 40% έκπτωση σε οδοντιατρικές πράξεις σε συνεργαζόμενα οδοντιατρικά  κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έκπτωση 40% για διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser στην Αττική και 20% στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά προγράμματα Check-Up για γυναίκες με ειδική προνομιακή τιμή:
• Έλεγχος θυρεοειδούς: T3, T4, TSH, Anti-TPO, Anti-TG, U/S θυρεοειδούς (€80).
• Έλεγχος συμπληρωματικός: Γενική Ούρων, Ουρία, Ουρικό Οξύ, HDL, LDL, SGOT, SGPT, Ακτινογραφία θώρακος €45.
• Μαστογραφία: ψηφιακή €65.

Ζωή & Υγεία 60+ Όμιλος Ιατρικού Αθηνών (ολοκληρωμένο πρόγραμμα)

Δωρεάν προνόμια: απεριόριστες επισκέψεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Ομίλου στις βασικές ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό στα νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Δωρεάν εξετάσεις, απεικονιστικές και αιματολογικές, μέχρι €300 το χρόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ομίλου. Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος. Περιλαμβάνει καρδιολογική εξέταση, παθολογική εξέταση, γενική αίματος, Τ.Κ.Ε., σάκχαρο αίματος, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη, ολικά λιπίδια, ουρία, HDL, LDL, γενική ούρων.

Προνόμια: Προνομιακές τιμές €30 ανά επίσκεψη στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετά από επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Ομίλου, για τις ειδικότητες Νευρολόγου, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, Ωτορινολαρυγγολόγου,  Πνευμονολόγου, Γαστρεντερολόγου, Ενδοκρινολόγου, Γυναικολόγου, Ρευματολόγου και Διαβητολόγου. 20%-40% έκπτωση για εξετάσεις πέραν των €300. 15% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας σε Κλινικές του Ομίλου (εκτός φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ειδικών υλικών και αμοιβών ιατρών). Περιλαμβάνεται η πλαστική χειρουργική και η θεραπεία της παχυσαρκίας. Έκπτωση 40% για διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser στην Αττική και 20% στη  Θεσσαλονίκη. Έκπτωση 40% σε συνεργαζόμενα οδοντιατρικά κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ζωή & Υγεία 60+ Βιοιατρικής- Βιοκλινικής  (ολοκληρωμένο  πρόγραμμα)

Δωρεάν προνόμια: απεριόριστες επισκέψεις στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού Χειρουργού και Ορθοπεδικού, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Δωρεάν εξετάσεις, μέχρι €300 το χρόνο, στις διαγνωστικές μονάδες και στις κλινικές του Ομίλου. Δωρεάν εξετάσεις, μέχρι  το όριο των €100 το χρόνο, στο δίκτυο συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος στις διαγνωστικές μονάδες, στις κλινικές του Ομίλου και στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Περιλαμβάνει γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ουρικό οξύ, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη , γενική ούρων, LDL, HDL, SGOT, SGPT. Δωρεάν για άντρες: α) Τεστ κοπώσεως και μία σπιρομέτρηση ή β) PSA. Δωρεάν για γυναίκες: α) Ψηφιακή μαστογραφία ή  β) αναλογική και test-pap.

Προνόμια: €15 ανά επίσκεψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Προνομιακές τιμές €20 στο ιατρείο των συνεργαζόμενων ιατρών σε πανελλαδικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των πολυιατρείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Προνομιακή τιμή €50 επίσκεψη & €70 επίσκεψη εκτός ωραρίου και αργίες σε Αττική και ΘεσσαλονίκηΓια να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνείστε στην ειδική γραμμή εξυπηρέτησης του Ομίλου. 50% έκπτωση ή τιμή ΦΕΚ, για εξετάσεις πάνω από το όριο των €300 ή των €100 αντίστοιχα. 20% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας. €20 για οφθαλμολογικό έλεγχο οπτικής οξύτητας, σχισμοειδούς λυχνίας, τονομέτρηση, βυθοσκόπιση και διαθλαστικό έλεγχο στο δίκτυο συνεργαζόμενων οφθαλμιάτρων πανελλαδικά. 40% έκπτωση σε οδοντιατρικές πράξεις στο δίκτυο συνεργαζόμενων οδοντιάτρων πανελλαδικά. €15 για συνεδρία στο φυσιοθεραπευτήριο σε κέντρα συνεργαζόμενα με τον Όμιλο και €25 για συνεδρία κατ’ οίκον.  ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ: €10 ανά επίσκεψη (ισχύει στο νομό Αττικής)

Ζωή & Υγεία 60+ Βιοιατρικής- Βιοκλινικής  (βασικό πρόγραμμα)

Δωρεάν προνόμια: απεριόριστες επισκέψεις στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού Χειρουργού και Ορθοπεδικού, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος στις διαγνωστικές μονάδες, στις κλινικές του Ομίλου και στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Περιλαμβάνει γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ουρικό οξύ, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη , γενική ούρων, LDL, HDL, SGOT, SGPT.

Προνόμια: €15 ανά επίσκεψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Προνομιακές τιμές €20 στο ιατρείο των συνεργαζόμενων ιατρών σε πανελλαδικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των πολυιατρείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Προνομιακή τιμή €50 επίσκεψη & €70 επίσκεψη εκτός ωραρίου και αργίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 40% στον Ιδιωτικό τιμοκατάλογο, στις διαγνωστικές μονάδες, στις κλινικές του Ομίλου και στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 20% έκπτωση. ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ €10 ανά επίσκεψη (ισχύει στο νομό Αττικής).

Πακέτο στον Όμιλο Εταιριών Υγείας Βιοιατρική: ενήλικες, γυναίκες και παιδιά

Δωρεάν προνόμια: ετήσιος προληπτικός έλεγχος, test pap και U/S υπέρηχος μαστών ή μαστογραφία (αναλογική), απεριόριστες επισκέψεις στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου Εταιριών Υγείας Βιοιατρική. Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο Παιδιάτρων σε Αττική & Θεσσαλονίκη. Εξετάσεις, αξίας μέχρι του ποσού των διακοσίων ευρώ (€ 200) το χρόνο, στις διαγνωστικές μονάδες και στις κλινικές του Ομίλου Εταιριών Υγείας Βιοιατρική.

Προνόμια: 40% έκπτωση σε οδοντιατρικές πράξεις στις οδοντιατρικές μονάδες του Ομίλου  Βιοιατρική καθώς και στο δίκτυο των συνεργαζόμενων οδοντιατρείων.

Για παιδιά: 30% έκπτωση στα διαγνωστικά υποκαταστήματα και τις κλινικές του Ομίλου, δυνατότητα κατ οίκον επισκέψεων με ειδικές προνομιακές τιμές επίσκεψης εξήντα ευρώ (€60) & εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες εβδομήντα πέντε ευρώ (€75).

Για γυναίκες: 40% έκπτωση στο δίκτυο συνεργαζομένων διαγνωστικών κέντρων της υπόλοιπης Ελλάδας.

Για ενήλικές: έκπτωση 25% στις υπόλοιπες εξετάσεις, 20% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας στις κλινικές του Ομίλου Βιοιατρική Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. €20 για οφθαλμολογικό έλεγχο οπτικής οξύτητας, σχισμοειδούς λυχνίας, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση και διαθλαστικό έλεγχο. Φυσιοθεραπεία: €15 για συνεδρία στο φυσιοθεραπευτήριο σε κέντρα συνεργαζόμενα με τον Όμιλο Βιοιατρική και €25 για συνεδρία κατ’ οίκον. Αιμοληψία κατ΄οίκον €10. Προνομιακές τιμές σε 2.000 συνεργαζόμενους ιατρούς πανελλαδικά, €30 στο ιατρείο και €60 κατ’ οίκον επίσκεψη μόνο για την Αττική. Δυνατότητα ψηφιακής μαστογραφίας με έκπτωση 50%

Health Plus και Kids Health Plus

Προϋπόθεση: πιστωτικές κάρτες Eurobank EFG Cards.

Προνόμια: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις μόνο με 20 ευρώ ανά επίσκεψη στις βασικές ειδικότητες (παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό και χειρουργό) των εξωτερικών ιατρείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και παιδίατρο στα εξωτερικά ιατρεία του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι και Παιδιατρικού Κέντρου του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Ειδικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων:

 • Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι  40%
 • Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου 30%
 • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης (Ι.Δ.Θ.), Ιατρικό Ψυχικού και Ιατρικό Περιστερίου  20%
 • Ιατρικό Δάφνης 10%,
 • Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι  40%
 • Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης  20%

Προνομιακές τιμές σε επιλεγμένες εξετάσεις.

Διευκόλυνση Νοσηλίων: Δυνατότητα αποπληρωμής των εξόδων νοσηλείας με άτοκες μηνιαίες δόσεις (ισχύει μόνο για τις πιστωτικές κάρτες).

Κάνοντας χρήση των καρτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα €πιστροφή στα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού κερδίζετε:

 • 0,5% επιστροφή
 • Δυνατότητα εξαργύρωσης των ευρώ επιστροφής από άλλες αγορές που έχετε πραγματοποιήσει

Diamond Health Plus

Πανομοιότυπο πρόγραμμα με το Health Plus και Kids Health Plus για τους κατόχους premium καρτών.


Alpha Bank

Alpha Υγεία για όλους για ενήλικες

Συνδρομή τον χρόνο: 52 ευρώ.

Δωρεάν προνόμια:

 • ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου της Βιοιατρικής Α.Ε.
 • απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Ιατρούς βασικών ειδικοτήτων (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) στις κλινικές του δικτύου της Βιοϊατρικής Α.Ε. σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη
 • εξετάσεις μέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίες θα διενεργούνται στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου της Βιοιατρική Α.Ε.

Προνόμια:

 • Έκπτωση 70% σε διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου της Βιοιατρικής Α.Ε, με ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης τα Ευρώ 1.750
 • Έκπτωση έως 60% σε διαγνωστικές εξετάσεις πέραν του ετήσιου ορίου κάλυψης των Ευρώ 1.750.
 • Έκπτωση 50% σε θεραπευτικές και αισθητικές οδοντιατρικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία με την Βιοϊατρική Α.Ε.
 • Ιατρικές επισκέψεις στα ιατρεία των συνεργαζομένων με την Βιοϊατρική Α.Ε. ιατρών, καθώς και κατ' οίκον επισκέψεις  σε ειδικές προνομιακές τιμές.
 • Ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση για τη χρήση των υπηρεσιών του Προγράμματος, μέσω εξειδικευμένου συντονιστικού τηλεφωνικού κέντρου.
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Υπόχρεου Πληρωμής του Προγράμματος  λόγω ατυχήματος ή ασθενείας, καταβάλλεται στους νόμιμους δικαιούχους ποσό ίσο με Ευρώ 1.000.
Προϋποθέσεις: απευθύνεται σε όλους του πελάτες της Alpha Bank, ηλικίας από 18 ετών έως 65 ετών, που είναι κύριοι κάτοχοι χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Alpha Υγεία για όλους για παιδιά

Συνδρομή τον χρόνο: 78 ευρώ, για παιδιά έως 16 ετών.

Δωρεάν προνόμια:

 • ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου της Βιοιατρικής Α.Ε.
 • μία επίσκεψη ετησίως στην ειδικότητα του παιδιάτρου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του check up και τις αναγκαίες ιατρικές συμβουλές.
 • εξετάσεις μέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίες θα διενεργούνται στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου της Βιοιατρική Α.Ε.

Προνόμια:

 • Έκπτωση 75% σε διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου της Βιοιατρικής Α.Ε, με ανώτατο ετήσιο όριο καλύψεως τα Ευρώ 1.750.
 • Έκπτωση έως 60% σε διαγνωστικές εξετάσεις πέραν του ετησίου ορίου καλύψεως των Ευρώ 1.750.
 • Έκπτωση 50% σε οδοντιατρικές εργασίες, παιδοδοντίας και ορθοδοντικής που πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα με τη Βιοϊατρική Α.Ε. οδοντιατρεία.
 • Ετήσιος προσχολικός έλεγχος σε ειδική προνομιακή τιμή.
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε εξειδικευμένες εξετάσεις και ειδικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου.
 • Ιατρικές επισκέψεις στα ιατρεία των συνεργαζομένων με την Βιοιατρική  Α.Ε. ιατρών, καθώς και κατ' οίκον επισκέψεις  σε ειδικές προνομιακές τιμές.
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Υπόχρεου Πληρωμής του Προγράμματος  λόγω ατυχήματος ή ασθενείας, καταβάλλεται στους νόμιμους δικαιούχους ποσό ίσο με Ευρώ 1.000.

HSBC: Feel Good

Συνδρομή τον χρόνο: 40 ευρώ για τον κύριο κάτοχο του λογαριασμού και €20 για κάθε ενήλικα συνδικαιούχο (πληρωμή κάθε 2 χρόνια). Καμία επιβάρυνση για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς σας (ηλικίας μέχρι 17 ετών).

Δωρεάν προνόμια:  6 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για τις εφημερεύουσες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών και δωρεάν επίσκεψη στον γενικό ιατρό του τμήματος Check-up , 8 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στην Ευρωκλινική Παίδων, δωρεάν παροχές για τους γονείς ή συνοδούς (Διανυκτέρευση, κατά τη διάρκεια νοσηλείας του παιδιού και καθημερινή διατροφή, με πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο).

Προνόμια: 40% έκπτωση σε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις, 40% έκπτωση σε Μαγνητική και Αξονική Τομογραφία, 30% έκπτωση σε όλες τις υπόλοιπες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως τεστ κοπώσεως, υπέρηχοι, triplex, 20% έκπτωση σε προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλες τις ειδικότητες των ιατρών, 20% έκπτωση σε εξειδικευμένες δερματολογικές θεραπείες, 15% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας.

Προϋποθέσεις: Kαταθετικός Λογαριασμός Feel Good, χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης


Γενική Τράπεζα: GENIKI Μέριμνα Plus

Συνδρομή τον χρόνο: 110 ευρώ.

Προϋποθέσεις: Καταθετικός λογαριασμός ή πιστωτική κάρτα από την Geniki Bank.

Δωρεάν προνόμια:  ετήσιο check up για όλη την οικογένεια, απεριόριστες επισκέψεις σε επιλεγμένους ιατρούς και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις έως €150.

Ασφαλιστική κάλυψη:

 • Για τους κατόχους καταθετικών λογαριασμών, άμεση αποζημίωση έως και €20.000 στους δικαιούχους, ανάλογα με το συνδεδεμένο λογαριασμό.
 • Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών, ανώτατο ποσό αποζημίωσης €20.000 συνολικά και για τις δυο καλύψεις:
  • αποπληρωμή του χρεωστικού υπολοίπου της κάρτας στην Τράπεζα
  • αποζημίωση στους δικαιούχους ίση με τις χρεώσεις των τελευταίων έξι μηνών

Προνόμια:  30% έκπτωση σε όσες διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιηθούν πέραν του ετήσιου ορίου.  Οδοντιατρική φροντίδα με έκπτωση 50%. Οδοντιατρική φροντίδα με έκπτωση 50%.


Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Health Credit

Χωρίς ετήσια συνδρομή

Προϋποθέσεις: πιστωτική κάρτα POSTCREDIT.

Προνόμια:

 • Ιατρικές επισκέψεις απεριόριστα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου
  Ιατρικού Αθηνών: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, έναντι αντιτίμου € 25 ανά επίσκεψη.
 • Επισκέψεις σε Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και σε Παιδίατρο στο Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, με το ποσό των € 25 ανά επίσκεψη.
 • Ιατρικές επισκέψεις απεριόριστα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού) σε όσες ειδικότητες υπάρχουν σε κάθε Νοσοκομείο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργία τους, με έκπτωση 15%.
 • Διαγνωστικές εξετάσεις απεριόριστα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου, με έκπτωση 30%.

Ακολουθούν ενδιαφέρουσες επιλογές που παρέχονται απευθείας από ασφαλιστικές εταιρίες:

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ασφαλιστικός Γονέας

Η κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας παρέχεται δωρεάν, ακόμα και σε όσους δεν είναι πελάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης. Χρησιμοποιείται σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις και μαζεύει "πόντους" που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχες αγορές σε περίπτωση ατυχήματος ή θανάτου (και στους πελάτες και για έκπτωση ασφαλίστρων).

MetLife AlicoΔωρεάν προσφορές στους ασφαλισμένους

Προσφέρονται ορισμένες δωρεάν υπηρεσίες και εκπτώσεις στους ασφαλισμένους της MetLife Alico.

Ατλαντική ΈνωσηΔωρεάν Κάρτα Πρόληψης Υγείας

Προσφέρονται ορισμένες δωρεάν υπηρεσίες και εκπτώσεις στους πελάτες της Αντλαντικής Ένωσης που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή κατοικίων.

Εθνική Ασφαλιστική:

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών,  με κάθε ασφάλιση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας άνω των 50cc προσφέρει:

Δωρεάν προνόμια:

 • Αιματολογικό checkup
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς εξωτερικών ιατρείων

Προνόμια:
 • Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού
 • Έκπτωση 40% στις διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία
 • Αξονικές – Μαγνητικές Σομογραφίες, Triplex & PETCT σε τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ). Σε περίπτωση χρήσης παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ συμμετοχή 15% επί της τιμής κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).
 • Έκπτωση 25% στο κόστος των ιατρικών πράξεων που διενεργούνται στα εξωτερικά ιατρεία εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και ιατρικών αμοιβών
 • Έκπτωση 12% στα έξοδα νοσηλείας, εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και ιατρικών αμοιβών
 • Ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε πλήρη checkup για όλη την οικογένεια

Μινέττα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα σε συνεργασία με το ιδιωτικό νοσοκομείο Metropolitan προσφέρουν σε όλους τους ασφαλισμένους με ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ:

Πρωτοβάθμια Νοσοκομειακή Περίθαλψη

• 30 δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις ετησίως σε επιμελητές ιατρούς (εξαιρούνται παιδίατρος-οφθαλμίατρος-ψυχίατρος-οδοντίατρος)

• Δωρεάν επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων (παθολόγος-καρδιολόγος-ορθοπεδικός-χειρούργος)

• Δωρεάν επισκέψεις σε Πνευμονολόγο, Νευρολόγο, ΩΡΛ απο 09.00 εως 21.00

• 50% έκπτωση σε επισκέψεις σε Διευθυντές ιατρούς

• 40% έκπτωση σε Διαγνωστικές Εξετάσεις

• 40% έκπτωση σε Εργαστηριακές Εξετάσεις.

• 40% έκπτωση στις επισκέψεις και εξετάσεις Οφθαλμολογικού

• 30% έκπτωση στα check up του Νοσοκομείου

• 15% έκπτωση στις φυσικοθεραπείες

• 10% έκπτωση στο Οδοντιατρικό

• € 20 για επίσκεψη σε παιδίατρο

• € 20 για επίσκεψη σε παιδοχειρουργό

• Τιμοκατάλογος ΦΕΚ σε μαγνητική τομογραφία, Αξονική τομογραφία, triplex καρδιάς και αγγείων

Δευτεροβάθμια Νοσοκομειακή Περίθαλψη

• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας (εντός Αττικής)

• 10% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (εξαιρούνται φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά και αμοιβές ιατρών)

Groupama Υγείας Δώρον:

Η Groupama σε συνεργασία με τα δίκτυα Διαγνωστικών Κέντρων ΔΙΑΓΝΩΣΗ και EUROMEDICA προσφέρουν δωρεάν σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ), ή σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Θερμές ευχαριστίες στον Κ.Μ. για την συνεχή συνεισφορά στην ενημέρωση του άρθρου.