Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Ziraat Bank 6 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 70,83/μήνα
850/έτος
0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 14/4/2021
Ziraat Bank 12 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 70,83/μήνα
850/έτος
0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 14/4/2021
Τράπεζα Θεσσαλίας 3 μήνες Προθεσμίας 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 14/4/2021
Τράπεζα Θεσσαλίας 1 μήνας Προθεσμίας 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 9 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 8 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 7 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 5 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 4 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 2 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 11 μήνας Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 10 μήνες Online Προθεσμιακή 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
100.000 14/4/2021
Attica Bank 3 μήνες Attica DOUBLE PROFIT 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
100.000 Μηνιαία καταβολή τόκων. Αφορά Νέα Kεφάλαια. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει και για ανανέωση προθεσμιακής. 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
100.000 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα Online 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
100.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 14/4/2021
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
100.000 14/4/2021

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.