Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Ziraat Bank 6 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,25% 88,54/μήνα
1.063/έτος
0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 1/10/2020
Ziraat Bank 12 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,25% 88,54/μήνα
1.063/έτος
0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 1/10/2020
ProCredit Bank 36 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,15% 81,46/μήνα
978/έτος
5.000 1/10/2020
ProCredit Bank 24 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,10% 77,92/μήνα
935/έτος
5.000 1/10/2020
ProCredit Bank 18 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,05% 74,38/μήνα
893/έτος
5.000 1/10/2020
Ziraat Bank 3 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 70,83/μήνα
850/έτος
0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 1/10/2020
Ziraat Bank 2 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 70,83/μήνα
850/έτος
0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 1/10/2020
Ziraat Bank 1 μήνας Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 70,83/μήνα
850/έτος
0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 1/10/2020
ProCredit Bank 12 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,00% 70,83/μήνα
850/έτος
5.000 1/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
50.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 9 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 8 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 7 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 5 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 4 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 2 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020
Τράπεζα Χανίων 11 μήνας Online Προθεσμιακή 0,65% 46,04/μήνα
553/έτος
100.000 1/10/2020

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.