Στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός 20.000 3,32% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 2,65%. 6/10/2022
Alpha Bank Alpha Δέσμευση 0 3,67% EURIBOR 3M πλέον 2,50%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου. 6/10/2022
Attica Bank attica My Home 20.000 4,12% EURIBOR 3M πλέον Spread από 2,95%. 5/10/2022
Εθνική ΕSTIA ΜΕΙΚΤΟ 10.000 4,43% Euribor 3M ή ΕΚΤ πλέον περιθωρίου από 3,18%. 6/10/2022

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% (Ν.128/75) για τα Στεγαστικά Δάνεια, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη. Το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το σκοπό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εμπορική αξία.