Στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Alpha Bank  Alpha Δέσμευση  5,31%  EURIBOR 3M πλέον 1,50%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου.  28/5/2024 
Τράπεζα Πειραιώς  Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός  20.000  5,46%  EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 1,65%.  28/5/2024 
Attica Bank  attica My Home  20.000  7,01%  EURIBOR 3M πλέον Spread από 3,20%.  28/5/2024 
Εθνική  ΕSTIA ΜΕΙΚΤΟ  10.000  7,25%  Euribor 3M ή ΕΚΤ πλέον περιθωρίου από 2,75%.  28/5/2024 

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% (Ν.128/75) για τα Στεγαστικά Δάνεια, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη. Το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το σκοπό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εμπορική αξία.