Στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός 20.000 2,49% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 4,00%. 13/10/2019
Alpha Bank Alpha Δέσμευση 0 2,70% EURIBOR 3M πλέον 2,70%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου. 19/10/2019
Εθνική ΕSTIA ΜΕΙΚΤΟ 10.000 3,60% Euribor 3M ή ΕΚΤ πλέον περιθωρίου από 3,60%. 19/10/2019
Attica Bank Κυμαινόμενο βάση EURIBOR 0 6,15% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 6,60%. 19/10/2019

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% (Ν.128/75) για τα Στεγαστικά Δάνεια, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη. Το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το σκοπό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εμπορική αξία.