Στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός 20.000 2,35% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 2,25%. 30/9/2021
Alpha Bank Alpha Δέσμευση 0 2,70% EURIBOR 3M πλέον 2,70%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου. 27/10/2021
Attica Bank attica My Home 20.000 2,95% EURIBOR 3M πλέον Spread από 2,95%. 27/10/2021
Εθνική ΕSTIA ΜΕΙΚΤΟ 10.000 2,95% Euribor 3M ή ΕΚΤ πλέον περιθωρίου από 3,18%. 30/9/2021

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% (Ν.128/75) για τα Στεγαστικά Δάνεια, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη. Το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το σκοπό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εμπορική αξία.