Καταθέσεις στην Ελβετία σε ευρώ


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Bank Cler - Ελβετία E-Depot 0,60% 50,00/μήνα
600/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία E-Deposito 0,03% 2,50/μήνα
30/έτος
0 12/11/2019
UBS - Ελβετία Ταμιευτήριο 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
HBL - Ελβετία Ταμιευτήριο 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 Ετήσια έξοδα 24 CHF 12/11/2019
Migros Bank - Ελβετία Euro-privatkonto 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
Raiffeisen - Ελβετία Sparkonto EUR 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία 9 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία 8 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία 7 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία 6 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία 5 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία 4 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019
PostFinance - Ελβετία 3 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 12/11/2019

Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.