Καταθέσεις στην Ελβετία σε ευρώ


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
WIR Bank - Ελβετία 9 χρόνια Προθεσμιακή 0,65% 54,17/μήνα
650/έτος
5.000 23/9/2018
WIR Bank - Ελβετία 10 χρόνια Προθεσμιακή 0,65% 54,17/μήνα
650/έτος
5.000 23/9/2018
Bank Cler - Ελβετία E-Depot 0,60% 50,00/μήνα
600/έτος
0 23/9/2018
PostFinance - Ελβετία E-Deposito 0,05% 4,17/μήνα
50/έτος
0 23/9/2018
UBS - Ελβετία Ταμιευτήριο 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 23/9/2018
HBL - Ελβετία Ταμιευτήριο 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 Ετήσια έξοδα 24 CHF 23/9/2018
Migros Bank - Ελβετία Euro-privatkonto 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 23/9/2018
Raiffeisen - Ελβετία Sparkonto EUR 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 23/9/2018
PostFinance - Ελβετία 9 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 23/9/2018
PostFinance - Ελβετία 8 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 23/9/2018
WIR Bank - Ελβετία 8 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
5.000 23/9/2018
PostFinance - Ελβετία 7 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 23/9/2018
WIR Bank - Ελβετία 7 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
5.000 23/9/2018

Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.