Καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια


 
ΤράπεζαΜέγιστη ΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΠιστωτικό όριο €Επιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
HSBC Bank 5 χρόνια Καταναλωτικό Δάνειο Asset Backed 3% 30.000 Euribor 1 μηνός πλέον περιθωρίου 3,00%, με εξασφάλιση. Ελάχιστο δάνειο: 5.000,00€. 1/10/2020
HSBC Bank 7 χρόνια Καταναλωτικό Δάνειο Asset Backed 3,50% 50.000 Euribor 1 μηνός πλέον περιθωρίου 3,50%, με εξασφάλιση. Ελάχιστο δάνειο: 30.000€. 1/10/2020
Alpha Bank 20 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον με Προσημείωση Ακινήτου 4,01% 100.000 EURIBOR Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,50% Ελάχιστο δάνειο: 5.000,00€. Έξοδα: Ευρώ 250 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 1/10/2020
Alpha Bank 20 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον με Προσημείωση Ακινήτου 5,01% 100.000 EURIBOR Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5,50% Ελάχιστο δάνειο: 15.000,00€. Έξοδα: Ευρώ 250 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 1/10/2020
Attica Bank 10 χρόνια Attica Special Credit 6,48% 100.000 EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου από 7,00%, με εξασφάλιση κατάθεσης. Ελάχιστο δάνειο: 10.000,00€. 1/10/2020
Attica Bank 15 χρόνια Attica XL 7,48% 100.000 EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου από 8,00%. Η χορήγηση του Αttica XL καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση. Ελάχιστο δάνειο: 10.000,00€. 1/10/2020
Alpha Bank 8 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον 11,50% 30.000 Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Ελάχιστο δάνειο: 1.500,00€. Έξοδα: Ευρώ 180 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 1/10/2020
Εθνική Τράπεζα 7 χρόνια Προσωπικό Δάνειο ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ κυμαινόμενο 11,96% Ελάχιστο δάνειο: 1.500,00€. Το επιτόκιο μειώνεται κατά 0,25% κάθε έξι μήνες (έως 12 φορές), με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάστηκε καθυστέρηση πληρωμής οποιασδήποτε δόσης για πάνω από 30 ημερολογιακές ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου της μείωσης εξαμήνου. 1/10/2020
Τράπεζα Ηπείρου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 12,95% 1/10/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας Καταναλωτικά - Προσωπικά 13,75% 1/10/2020
Attica Bank 10 χρόνια Attica Συμφέρον 14% 30.000 Ελάχιστο δάνειο: 1.500,00€. 1/10/2020