Εκτύπωση

Υγεία & τράπεζες - Πειραιώς

Ευρετήριο Άρθρου
Υγεία & τράπεζες
Τράπεζα Πειραιώς
Eurobank
Alpha
HSBC
Γενική Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ασφαλιστικές εταιρίες
Όλες οι Σελίδες

Τράπεζα Πειραιώς

Πρόγραμμα Ιατρικών Παροχών Medical

Χωρίς ετήσια συνδρομή

Προϋποθέσεις: χρήση πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς.

Δωρεάν προνόμια: χρήση Συντονιστικού Κέντρου για παροχή ιατρικών πληροφοριών

Προνόμια:

 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου, στους εφηµερεύοντες ιατρούς, (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε Αττική και Θεσσαλονίκη, Παιδίατρο & Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Τιµή €20/επίσκεψη. 
  Για τους κατόχους καρτών Personal Banking Debit, Gold, Platinum, Prestige, World MasterCard και Visa Infinite: Τιµή €10/επίσκεψη. 
  Στις υπόλοιπες ειδικότητες στις Κλινικές του Οµίλου: Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. (∆ευτέρα - Παρασκευή µε τηλεφωνικό ραντεβού).
 • ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου: Έκπτωση 25% 
  Για τους κατόχους καρτών Personal Banking Debit, Gold, Platinum, Prestige, World MasterCard και Visa Infinite: Έκπτωση 40%.
 • Ιατρικές Πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου: Έκπτωση 10% (Ιατρικές πράξεις νοούνται όσες απαιτούν συµµετοχή ιατρού, π.χ. κοπή ραµµάτων, τοποθέτηση γύψου κλπ Το ιατροφαρµακευτικό υλικό που χρησιµοποιείται στις ιατρικές πράξεις και η αµοιβή ιατρού δεν τυγχάνουν έκπτωσης)
 • ∆ωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε Κλινική του Οµίλου, για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
 • Προνοµιακές τιµές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
 • Νοσηλεία: ∆υνατότητα πληρωµής έως 3 άτοκες δόσεις, µε χρέωση πιστωτικής κάρτας. Για τους κατόχους καρτών Gold, Platinum, Prestige, World MasterCard και Visa Infinite: έως 6 άτοκες δόσεις.
 • Ειδικές προνοµιακές τιµές στο συνεργαζόµενο, µε τον Όµιλο Ιατρικού, δίκτυο 2.500 Ιατρών και 350 διαγνωστικών κέντρων.

Προσφορά Ερρίκος Ντυνάν

Χωρίς ετήσια συνδρομή

Προϋποθέσεις: χρήση πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς.

Προνόμια σε Τακτικά Ιατρεία :

 • Ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο – Καρδιολόγο – Ορθοπεδικό –Χειρουργό – ΩΡΛ - Νευροχειρουργό - Αγγειολογικό – Αιµατολογικό – Γαστρεντερολογικό – Γναθοχειρουργικο – Οδοντιατρικό – Γυναικολογικό – Ενδοκρινολογικό – Νευρολογικό – Νεφρολογικό – Ουρολογικό –Οφθαλµολογικό – ∆ερµατολογικό - Πλαστική Χειρουργική – Πνευµονολογικό – Ρευµατολογικό - Κέντρο Μαστού: Τιµή 20€.
 • MRI- CT-Triplex στα Τακτικά Ιατρεία: Έκπτωση 30%
 • Άλλες διαγνωστικές εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία: Έκπτωση 25%
 • Ιατρικές πράξεις: Έκπτωση 10%
 • Επίσκεψη σε ∆ιευθυντή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Έκπτωση 20%

Προνόμια σε Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών:

 • Ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο-Καρδιολόγο-Ορθοπεδικό-Χειρουργό - ΩΡΛ-Νευροχειρουργός: Τιµή 20 €