Σύγκριση τιμών ρεύματος
ΤΕΑ (ΟΤΣ): 98,89 €/MWh ΤΕΑm-2: 81,08 €/MWh
KWH μέρας:+ νύχτας:  


Σύγκριση προϊόντων πίνακα με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο

ΕταιρείαΠροϊόν€/kWh 1€/kWh 2Πάγιο€/kWh ΝΚόστος Σύγκριση Επιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Protergia   Σταθερό: Protergia Οικιακό Value Safe   0,09500  0,09500  €9,90    €31,75€/kWh: 0.095 * 230 kWh = €21.85
+Πάγιο: €9.9 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €16,73/μήνα
€201/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
Protergia  Κυμαινόμενο: Protergia Οικιακό Plus  0,13611  0,13611  €1    €32,31Τελική Τιμή Προμήθειας:
α * ΜΤΑ-2 + β=
1.145*0.09267+0.03=0.13611 €/kWh
€/kWh: 0.13611 * 230 kWh = €31.31
+Πάγιο: €1 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €16,17/μήνα
€194/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
ΗΡΩΝ  Σταθερό: ΗΡΩΝ FIX GENIUS HOME   0,12400
0,09920 
0,12400
0,09920 
€9,50    €32,32Έκπτωση: 20%
€/kWh: 0.0992 * 230 kWh = €22.82
+Πάγιο: €9.5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €16,16/μήνα
€194/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 20,00%   15/7/2024 
EUNICE POWER  Κυμαινόμενο: WeBlue   0,08000
0,12946 
0,08000
0,12946 
€2,75    €21,15
€32,53Lu = 0.07 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.05 €/kWh
ΑΘΡΟΙΣΜΑ = α* ΤΕΑ + β=
1.12*0.09889+0.0087=0.1194568
Επιπλέον=ΑΘΡΟΙΣΜΑ-Lu=0.1194568-0.07=0.04946 €/kWh
€/kWh: 0.12946 * 230 kWh = €29.78
+Πάγιο: €2.75 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €15,95/μήνα
€191/έτος
Νέα σύγκριση
Με την έκπτωση συνέπειας   15/7/2024 
ΔΕΗ  Κυμαινόμενο: ΔΕΗ myHome 4All   0,15500
0,12865 
0,21100
0,17513 
€5
€4,90 
0,12900
0,10707 
€33,84Έκπτωση: 17%
€/kWh 1: 0.12865
€/kWh 2: 0.17513
€/kWh Ν: 0.10707
Έκπτωση παγίου: 2% - νέο πάγιο: 4.9€
Lu = 0.1 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.09 €/kWh
€/kWh 1: 0.12865 * 200 kWh = €25.73
€/kWh 2: 0.17513
€/kWh Ν: 0.10707 * 30 kWh = €3.21
Σύνολο: €28.94
+Πάγιο: €4.9 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €14,64/μήνα
€176/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση 15,00% και 2% με αυτόματη πληρωμή  15/7/2024 
Φυσικό Αέριο  Κυμαινόμενο: Ρεύμα MAXI Home 10   0,13052  0,13052  €5    €35,02€/kWh: 0.13052 * 230 kWh = €30.02
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €13,46/μήνα
€162/έτος
Νέα σύγκριση
Με την έκπτωση συνέπειας. Μήνας για τον οποίο αφορούν οι τιμες του προϊόντος: Ιούνιος 2024   15/7/2024 
ΔΕΗ  Ειδικό: Γ1/Γ1Ν Οικιακό   0,16000
0,13557 
0,17200
0,14385 
€5  0,12900
0,11418 
€29,75
€35,54Έκπτωση: 31%
€/kWh 1: 0.1104
€/kWh 2: 0.11868
€/kWh Ν: 0.08901
Lu = 0.095 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.085 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.16*(0.09889-0.08108)=0.0206596
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.16*(0.09889-0.095)+0.0206596=0.02517 €/kWh
€/kWh 1: 0.13557 * 200 kWh = €27.11
€/kWh 2: 0.14385
€/kWh Ν: 0.11418 * 30 kWh = €3.43
Σύνολο: €30.54
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €12,94/μήνα
€155/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση 31,00 15/7/2024 
ελίν  Κυμαινόμενο: Power On! Home   0,09190
0,15549 
0,09190
0,15549 
  €21,14
€35,76Lu = 0.045 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
α* (ΤΕΑ - Lu)=
1.18*(0.09889-0.045)=0.06359 €/kWh
€/kWh: 0.15549 * 230 kWh = €35.76
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €12,72/μήνα
€153/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
ΔΕΗ  Σταθερό: ΔΕΗ myHome Online   0,14200  0,14200  €3,50  0,13200  €35,86€/kWh: 0.142 * 200 kWh = €28.4
€/kWh Ν: 0.132 * 30 kWh = €3.96
Σύνολο: €32.36
+Πάγιο: €3.5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €12,62/μήνα
€151/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
Φυσικό Αέριο  Κυμαινόμενο: Ρεύμα MAXI Home   0,13552  0,13552  €5    €36,17€/kWh: 0.13552 * 230 kWh = €31.17
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €12,31/μήνα
€148/έτος
Νέα σύγκριση
Με την έκπτωση συνέπειας. Μήνας για τον οποίο αφορούν οι τιμες του προϊόντος: Ιούνιος 2024   15/7/2024 
ZeniΘ  Σταθερό: Power Home Direct - Μπλε Τιμολόγιο   0,12900  0,12900  €7    €36,67€/kWh: 0.129 * 230 kWh = €29.67
+Πάγιο: €7 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Εξοικονόμιση: €11,81/μήνα
€142/έτος
Νέα σύγκριση
Με την έκπτωση συνέπειας   26/6/2024 
ελίν  Κυμαινόμενο: Power On! Home Easy   0,07600
0,13959 
0,07600
0,13959 
€5    €22,48
€37,11Lu = 0.045 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
α* (ΤΕΑ - Lu)=
1.18*(0.09889-0.045)=0.06359 €/kWh
€/kWh: 0.13959 * 230 kWh = €32.11
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €11,37/μήνα
€136/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
Φυσικό Αέριο  Ειδικό: Ρεύμα Οικιακό - Πράσινο Τιμολόγιο   0,09900
0,13990 
0,09900
0,13990 
€5    €17,74
€37,18Έκπτωση: 0.04363 €/kWh
€/kWh: 0.05537
Lu = 0.004 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.002 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
0.75*(0.09889-0.08108)=0.0133575
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
0.75*(0.09889-0.004)+0.0133575=0.08453 €/kWh
€/kWh: 0.1399 * 230 kWh = €32.18
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €11,30/μήνα
€136/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 0,04363/kWh  15/7/2024 
ΔΕΗ  Σταθερό: ΔΕΗ myHome Enter   0,14500  0,14500  €5  0,14500  €38,35€/kWh: 0.145 * 200 kWh = €29
€/kWh Ν: 0.145 * 30 kWh = €4.35
Σύνολο: €33.35
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €10,13/μήνα
€122/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
ελίν  Σταθερό: Power On! Blue Day & Night  0,14900  0,14900  €5  0,13900  €38,97€/kWh: 0.149 * 200 kWh = €29.8
€/kWh Ν: 0.139 * 30 kWh = €4.17
Σύνολο: €33.97
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €9,51/μήνα
€114/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
ελίν  Σταθερό: Power On! Blue Day  0,14900  0,14900  €5    €39,27€/kWh: 0.149 * 230 kWh = €34.27
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €9,21/μήνα
€111/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
ΗΡΩΝ  Κυμαινόμενο: ΗΡΩΝ Ρεύμα για το φοιτητικό σπίτι   0,09900
0,16180 
0,09900
0,16180 
€3    €21,22
€40,21Έκπτωση: 20%
€/kWh: 0.0792
Lu = 0.06 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.05 €/kWh
ΑΘΡΟΙΣΜΑ = α* ΤΕΑ + β=
1.26*0.09889+0.018=0.1426014
Επιπλέον=ΑΘΡΟΙΣΜΑ-Lu=0.1426014-0.06=0.0826 €/kWh
€/kWh: 0.1618 * 230 kWh = €37.21
+Πάγιο: €3 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €8,27/μήνα
€99/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 20,00%   15/7/2024 
ΗΡΩΝ  Σταθερό: FIX HOME   0,16700
0,13360 
0,16700
0,13360 
€9,50    €40,23Έκπτωση: 20%
€/kWh: 0.1336 * 230 kWh = €30.73
+Πάγιο: €9.5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €8,25/μήνα
€99/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 20,00%   15/7/2024 
ZeniΘ  Κυμαινόμενο: Power Home More  0,08900
0,15455 
0,08900
0,15455 
€5    €24,45
€40,55Έκπτωση: 5%
€/kWh: 0.08455
Lu = 0.06 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.04 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
α* (ΤΕΑ - Lu)=
1.8*(0.09889-0.06)=0.07 €/kWh
€/kWh: 0.15455 * 230 kWh = €35.55
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Εξοικονόμιση: €7,93/μήνα
€95/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 5%   26/6/2024 
Protergia  Ειδικό Τιμολόγιο   0,22000
0,15990 
0,22000
0,15990 
€4    €40,78Έκπτωση: 0.0601 €/kWh
€/kWh: 0.1599
Lu = 0.1 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.09 €/kWh
€/kWh: 0.1599 * 230 kWh = €36.78
+Πάγιο: €4 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €7,70/μήνα
€92/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 60,10 €/MWh   15/7/2024 
EUNICE POWER  Σταθερό: WeYellow  0,16000  0,16000  €4    €40,80€/kWh: 0.16 * 230 kWh = €36.8
+Πάγιο: €4 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €7,68/μήνα
€92/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
Elpedison  Κυμαινόμενο: ELPEDISON Smart   0,15741  0,15741  €5    €41,20Τελική Τιμή Προμήθειας:
α * TEA + β=
1.249*0.09889+0.0339=0.15741 €/kWh
€/kWh: 0.15741 * 230 kWh = €36.2
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €7,28/μήνα
€87/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
ελίν  Ειδικό: Power On! Home Green   0,09500
0,15807 
0,09500
0,15807 
€5    €26,85
€41,36Lu = 0.065 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.055 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.22*(0.09889-0.08108)=0.0217282
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.22*(0.09889-0.065)+0.0217282=0.06307 €/kWh
€/kWh: 0.15807 * 230 kWh = €36.36
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €7,12/μήνα
€85/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
Volton  Ειδικό: Volton   0,13950
0,15880 
0,13950
0,15880 
€4,90    €26,40
€41,42Έκπτωση: 33%
€/kWh: 0.09347
Lu = 0.07 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.05 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.399*(0.09889-0.08108)=0.02491619
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.399*(0.09889-0.07)+0.02491619=0.06533 €/kWh
€/kWh: 0.1588 * 230 kWh = €36.52
+Πάγιο: €4.9 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €7,06/μήνα
€85/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 33,00%   15/7/2024 
ΗΡΩΝ  Ειδικό: ΗΡΩΝ BASIC HOME   0,11500
0,15879 
0,11500
0,15879 
€5    €22,19
€41,52Έκπτωση: 0.04025 €/kWh
€/kWh: 0.07475
Lu = 0.05 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.04 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.26*(0.09889-0.08108)=0.0224406
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.26*(0.09889-0.05)+0.0224406=0.08404 €/kWh
€/kWh: 0.15879 * 230 kWh = €36.52
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €6,96/μήνα
€84/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 0,04025 €/kWh  15/7/2024 
ZeniΘ  Σταθερό: Power Home Fixed Special Edition - Μπλε τιμολόγιο   0,16000  0,16000  €5    €41,80€/kWh: 0.16 * 230 kWh = €36.8
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Εξοικονόμιση: €6,68/μήνα
€80/έτος
Νέα σύγκριση
Με την έκπτωση συνέπειας   26/6/2024 
Volton  Σταθερό: Volton Blue Fixed   0,17500
0,15750 
0,17500
0,15750 
€5,90    €42,13Έκπτωση: 10%
€/kWh: 0.1575 * 230 kWh = €36.23
+Πάγιο: €5.9 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €6,35/μήνα
€76/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 10,00%   15/7/2024 
ΗΡΩΝ  Κυμαινόμενο: ΗΡΩΝ SOLAR GENEROUS Home   0,09400
0,16250 
0,09400
0,16250 
€5,50    €23,88
€42,88Έκπτωση: 15%
€/kWh: 0.0799
Lu = 0.06 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.05 €/kWh
ΑΘΡΟΙΣΜΑ = α* ΤΕΑ + β=
1.26*0.09889+0.018=0.1426014
Επιπλέον=ΑΘΡΟΙΣΜΑ-Lu=0.1426014-0.06=0.0826 €/kWh
€/kWh: 0.1625 * 230 kWh = €37.38
+Πάγιο: €5.5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €5,60/μήνα
€67/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 15,00%   15/7/2024 
ΗΡΩΝ  Κυμαινόμενο: ΗΡΩΝ SIMPLY GENEROUS Home   0,09250
0,16585 
0,09250
0,16585 
€5,50    €24,65
€43,65Έκπτωση: 10%
€/kWh: 0.08325
Lu = 0.06 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.05 €/kWh
ΑΘΡΟΙΣΜΑ = α* ΤΕΑ + β=
1.26*0.09889+0.018=0.1426014
Επιπλέον=ΑΘΡΟΙΣΜΑ-Lu=0.1426014-0.06=0.0826 €/kWh
€/kWh: 0.16585 * 230 kWh = €38.15
+Πάγιο: €5.5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €4,83/μήνα
€58/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 10,00%   15/7/2024 
Volterra  Ειδικό Πράσινο Τιμολόγιο   0,14500
0,17213 
0,14500
0,17213 
€4,50    €37,85
€44,09Lu = 0.095 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.065 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.25*(0.09889-0.08108)=0.0222625
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.25*(0.09889-0.095)+0.0222625=0.02713 €/kWh
€/kWh: 0.17213 * 230 kWh = €39.59
+Πάγιο: €4.5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €4,39/μήνα
€53/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
nrg  Ειδικό: nrg   0,12800
0,17131 
0,12800
0,17131 
€5    €34,44
€44,40Lu = 0.08 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.07 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.18*(0.09889-0.08108)=0.0210158
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.18*(0.09889-0.08)+0.0210158=0.04331 €/kWh
€/kWh: 0.17131 * 230 kWh = €39.4
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €4,08/μήνα
€49/έτος
Νέα σύγκριση
Με την έκπτωση συνέπειας   15/7/2024 
Elpedison  Ειδικό: ELPEDISON Οικιακό   0,08900
0,21374 
0,08900
0,21374 
€4    €17,97
€44,71Έκπτωση: 0.065 €/kWh για τις πρώτες 100 kWh, 0.015 €/kWh για τις υπόλοιπες
Lu = 0.02 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.01 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.29*(0.09889-0.08108)=0.0229749
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.29*(0.09889-0.02)+0.0229749=0.12474 €/kWh
€/kWh: 0.14874 * 100 kWh = €14.87
€/kWh: 0.19874 * 130 kWh = €25.84
+Πάγιο: €4 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €3,77/μήνα
€45/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση 0,06500 ανά kWh για τις πρώτες 100 kWh   15/7/2024 
Solar Energy  ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   0,12200
0,17473 
0,12200
0,17473 
€5    €27,45
€45,19Έκπτωση: 20%
€/kWh: 0.0976
Lu = 0.055 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.045 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.25*(0.09889-0.08108)=0.0222625
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.25*(0.09889-0.055)+0.0222625=0.07713 €/kWh
€/kWh: 0.17473 * 230 kWh = €40.19
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €3,29/μήνα
€39/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 20,00%   15/7/2024 
EUNICE POWER  Ειδικό Τιμολόγιο   0,13000
0,18230 
0,13000
0,18230 
€5    €34,90
€46,93Lu = 0.07 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.05 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.12*(0.09889-0.08108)=0.0199472
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.12*(0.09889-0.07)+0.0199472=0.0523 €/kWh
€/kWh: 0.1823 * 230 kWh = €41.93
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €1,55/μήνα
€19/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
ΟΤΕ ESTATE  Ειδικό Πράσινο Τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν Οικιακό   0,19800
0,18810 
0,19800
0,18810 
€5  0,19800
0,18810 
€48,26Έκπτωση: 5%
€/kWh: 0.1881
€/kWh Ν: 0.1881
Lu = 0.13 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.09 €/kWh
€/kWh: 0.1881 * 200 kWh = €37.62
€/kWh Ν: 0.1881 * 30 kWh = €5.64
Σύνολο: €43.26
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
Εξοικονόμιση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Αλλαγή παρόχου
Εξοικονόμιση: €0,22/μήνα
€3/έτος
Νέα σύγκριση
Ειδική έκπτωση 5,00%   15/7/2024 
ZeniΘ  Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο   0,09900
0,18905 
0,09900
0,18905 
€5    €27,77
€48,48Lu = 0.05 €/kWh
TEA = 0.09889 €/kWh
Ld = 0.04 €/kWh
Mηχανισμός Διακύμανσης:
β=α*(ΤΕΑ-ΤΕΑ Μ-2)=
1.35*(0.09889-0.08108)=0.0240435
α* (ΤΕΑ - Lu) + β=
1.35*(0.09889-0.05)+0.0240435=0.09005 €/kWh
€/kWh: 0.18905 * 230 kWh = €43.48
+Πάγιο: €5 (30 μέρες)
    26/6/2024 
Φυσικό Αέριο  Σταθερό: ΡΕΥΜΑ HOME FIXED   0,19900  0,19900  €9,90    €55,67€/kWh: 0.199 * 230 kWh = €45.77
+Πάγιο: €9.9 (30 μέρες)
Επιβάρυνση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Επιβάρυνση: €7,19/μήνα
€86/έτος
Νέα σύγκριση
  15/7/2024 
Solar Energy  Σταθερό: Οικιακό FIXED   0,40000
0,36000 
0,40000
0,36000 
€10    €92,80Έκπτωση: 10%
€/kWh: 0.36 * 230 kWh = €82.8
+Πάγιο: €10 (30 μέρες)
Επιβάρυνση συγκρίνοντας με το: ZeniΘ - Ειδικό: Power Home Start - Πράσινο Τιμολόγιο
Επιβάρυνση: €44,32/μήνα
€532/έτος
Νέα σύγκριση
Έκπτωση συνέπειας 10,00%   15/7/2024 

Τιμολόγια

 • Ειδικό (Πράσινο)
 • Σταθερό (Μπλέ)
 • Κυμαινόμενο (Κίτρινο)

  €/kWh 1: Η χρέωση της kWh μέχρι 2000 kWh ανά τετράμηνο.

  €/kWh 2: Η χρέωση της kWh άνω των 2000 kWh.

  €/kWh Ν: Η χρέωση της kWh στο νυχτερινό τιμολόγιο

  Πάγιο: Πάγια χρέωση για τις ημέρες κατανάλωσης

  Πάγιο Ν: Επιπλέον πάγια χρέωση για το νυχτερινό

  Αρχικό κόστος: Το συνολικό κόστος χρεώσεων με βάση την κατανάλωση kWh μέρας και νύχτας συν τα πάγια. Αν το πρόγραμμα δεν προσφέρει τιμολόγιο νύχτας, η κατανάλωση της νύχτας προστίθεται στην ημερήσια.

  Άνω όριο: Πρόκειται για το Lu σε €/MWh

  Σύγκριση: Πρόκειται για απλή αφαίρεση τρέχουσας τιμής συγκρινόμενου προϊόντος και αναγωγή σε μήνα και έτος

  Τελικό κόστος: Το αρχικό κόστος μείον πάγιες εκπτώσεις (για παράδειγμα αν υπάρχει έκπτωση τον πρώτο μήνα ή μετά από 6 μήνες δεν υπολογίζεται) συν την πιθανή επιβάρυνση «ΤΕΑ» ή «Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς» (πρώην ΟΤΣ) σύμφωνα με την ΤΕΑ του προηγούμενου μήνα ή με βάση την ΜΤΑ ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία. Το τελικό κόστος είναι εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι εταιρείες. Λόγω της πολυπλοκότητας των υπολογισμών, των πολλαπλών δεδομένων, των συχνών αλλαγών και της διαφοροποίησης τύπου υπολογισμού σε κάθε εταιρία, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν αποκλίσεις στην τελική χρέωση του καταναλωτή. Συνιστάται επιβεβαίωση των στοιχείων πριν την πραγματοποίηση αλλαγής παρόχου