Εκτύπωση

Επιτόκια Τραπεζών

Ένας γνωστός είχε κάνει μια κατάθεση σε λογαριασμό προθεσμίας. Το μικτό επιτόκιο ήταν 1,9% (137Ε περίπου). Στο συμβόλαιο όμως υπήρχε φόρος καταθέσεων 70Ε + 7Ε ΦΠΑ (77Ε σε φόρους) . Το πραγματικό επιτόκιο που πήρε ήταν περίπου 63Ε, δηλαδή μόλις 0,95% καθαρό. Έτσι, ο φόρος καταθέσεων ήταν περίπου 50% και όχι 10%. Αν ο φόρος ήταν 10% το πραγματικό επιτόκιο θα έπρεπε να ήταν 1,71%. Ερώτηση: μήπως οι φόροι διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα; αν ναι υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που υπάρχουν συγκεντρωμένοι οι φόροι καταθέσεων των τραπεζών; αν όχι πως γίνεται ο φόρος αντί για 10% να είναι πάνω από 50%;
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Λεξικό τραπεζικών όρων"
Σχόλια (1)
1 Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009 15:49
Ο Τσιγκούνης
Ο φόρος τόκων καταθέσεων είναι 10%. Αυτό σημαίνει ότι αν το επιτόκιο που δίνει η τράπεζα είναι 1,9% τότε οι καθαροί τόκοι που θα πάρουμε, μετά από ένα έτος, υπολογίζονται στο 1,71%.
Μήπως ο γνωστός έκανε πρόωρη εξόφληση; Δεν δικαιολογείται φόρος 50% ούτε μπαίνει ΦΠΑ στους τόκους των καταθέσεων.