Εκτύπωση

Λάθος στη σύγκριση επιτοκιων προθεσμιακών EUROBANK με επιστροφή και ALPHA BANK με BONUS

Το Bonus της ALPHA, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κάποια αντιστοιχία με ευρώ.  Πώς να υπολογιστεί το όφελος για να προστεθεί στο εισόδημα;