Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Πειραιώς 12 μήνες Προθεσμιακή Winbank Direct 0,15% 10,63/μήνα
128/έτος
100.000 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 11 μήνας Προθεσμιακή Winbank Direct 0,15% 10,63/μήνα
128/έτος
100.000 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 10 μήνες Προθεσμιακή Winbank Direct 0,15% 10,63/μήνα
128/έτος
100.000 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 9 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 8 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 7 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 6 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 5 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 4 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 3 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 2 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 1 μήνας Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 12 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 11 μήνας Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 10 μήνες Προθεσμιακή Μπροστά 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
100.000 Προκαταβολή των τόκων 2/6/2020
Τράπεζα Πειραιώς 1 βδομάδα Cash Manager (μικτός προθεσμιακός λογαριασμός εβδομάδας) 0,01% 0,71/μήνα
9/έτος
3.000 Εβδομαδιαία απόδοση τόκων. Ανάληψη 1 μέρα/βδομάδα. 2/6/2020

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.