Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Ziraat Bank 6 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,25% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 22/10/2020
Ziraat Bank 12 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,25% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 22/10/2020
Ziraat Bank 3 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 22/10/2020
Ziraat Bank 2 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 22/10/2020
Ziraat Bank 1 μήνας Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 22/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 0,80% 300.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 0,70% 500.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 0,70% 500.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 0,70% 500.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 0,70% 500.000 22/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 0,70% 300.000 22/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 0,70% 150.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα 0,65% 500.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 22/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 0,65% 50.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 9 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 100.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 8 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 100.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 7 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 100.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 100.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 5 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 100.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 4 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 100.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Online Προθεσμιακή 0,65% 100.000 22/10/2020

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.