Εκτύπωση

Προθεσμιακή από την Millennium bank

Millennium bankΝέα 6μηνη Προθεσμιακή με ετήσιο επιτόκιο έως και 6.25%!

Η νέα 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση σας προσφέρει:
  • 6% για ποσό κατάθεσης έως €75.000 και
  • 6,25% για το μέρος του ποσού της κατάθεσης από €75,001 έως €150,000
 Παράδειγμα:
• Έστω ότι πραγματοποιείτε κατάθεση ποσού 50,000€.
Το επιτόκιο που αντιστοιχεί στην κατάθεσή σας είναι ίσο με 6%
• Έστω ότι πραγματοποιείτε κατάθεση ποσού 100,000€.
Το επιτόκιο που αντιστοιχεί στην κατάθεσή σας είναι ίσο με 6% για το ποσό των  75,000€ και 6,25% για το ποσό των υπολοίπων 25,000€.

Οφέλη-Πλεονεκτήματα
Τοποθετώντας τα χρήματα σας στη Νέα 6μηνη Προθεσμιακή κατάθεση απολαμβάνετε:
    • Υψηλές αποδόσεις, με επιτόκιο που φθάνει έως και 6,25%
    • Ασφάλεια, καθώς έχετε εγγυημένες αποδόσεις
       και το σημαντικότερο χωρίς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις

Λοιπές Πληροφορίες
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης : 10,000€.  Μέγιστο ποσό κατάθεσης : 150,000€.

Η προθεσμιακή κατάθεση ισχύει για νέες καταθέσεις μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2008.

Τα επιτόκια είναι μικτά ετησιοποιημένα. Το επιτόκιο κάθε κλιμακίου εφαρμόζεται στο αντίστοιχο τμήμα ποσού.
Βάση υπολογισμού τόκων: 365 ημέρες. Επί των ποσών των πιστωτικών τόκων των προθεσμιακών καταθέσεων παρακρατείται φόρος 10%, ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.