Άρθρα αρχείου

Φίλτρο 

 • Νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Πελοποννήσου

  Σε νέες αυξήσεις προθεσμιακών επιτοκίων προχωράει η Τράπεζα Πελοποννήσου, μεγαλύτερης κλίμακας από την προηγούμενη φορά (12/2/2010). Για ελάχι...
 • Συνεχίζεται η αύξηση επιτοκίων από Κedr

  Παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις, συνεχίζεται ο χορός των ανοδικών επιτοκίων. Σήμερα είναι η σειρά της KEDR BANK που αυξάνει το επιτόκιο στην προ...
 • Αύξηση επιτοκίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών

  Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη σειρά του αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων: Επιτόκια Ταμιευτηρίου: Από 2.20% σε 2.40% Διαφορά:9.09%.Προθε...
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Ιστορία αγάπης για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τέταρτη πρωί 23-3-10 αφού πήρα στα χεριά μου την επιταγή των 50 είπα να γυρίσω τις τράπεζες από κοντά ν...
 • Άνοδος επιτοκίου προθεσμιακής από την Τράπεζα Θεσσαλίας

  Άνοδος επιτοκίου των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Θεσσαλίας χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης. Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 3,00% σε 3.50% ...
 • Άνοδος προθεσμιακών επιτοκίων από την Κύπρου

  Αύξηση προθεσμιακών επιτοκίωνεπιτοκίου (Κύπρου REFLEX) από την Τράπεζα Κύπρου. Λογαριασμός REFLEXΕπιτόκιο 1oυ Τριμήνου: Από 2.40% σε 2.60% Διαφορά:8.33%...
 • Δωρέαν F2G το 2010

  Για όλο το 2010, μπορείτε να μιλάτε και να γράφετε εντελώς δωρεάν και απεριόριστα προς F2G, αλλά και να σερφάρετε εντελώς δωρεάν και απεριόριστ...
 • Άνοδος επιτοκίου και από Proton Bank

  Αύξηση επιτοκίου στις προθεσμιακές καταθέσεις Proton Best από την Proton Bank.Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 2.90% σε 3.50% Διαφορά:20.69%.Διάρκεια ενός εξαμήνο...
 • Νέα αύξηση προθεσμιακής από την Alpha Bank

  Και νέα άνοδος επιτοκίου στην προθεσμιακή κατάθεση Alpha Μηνιαία Πρόοδος από την Alpha Bank. Διάρκεια 18 μηνών: Από 2.75% σε 3.30% Διαφορά:20%.Παράλληλα α...
 • Αύξηση επιτοκίου από την Alpha Bank.

  Αύξηση επιτοκίου Μεταφοράς Υπολοίπου από την Alpha Bank.Επιτόκιο σταθερό: Από 9.25% σε 9.75% Διαφορά:5.41%.ΣΕΠΠΕ: Από 10.14% σε 10.64% Διαφορά:4.93%.http://www.alpha.gr/pa...
 • Αύξηση επιτοκίου από την Εμπορική Τράπεζα

  Αύξηση επιτοκίου στα κυμαινόμενα στεγαστικά από την Εμπορική Τράπεζα.Στο προϊόν ΗΟΜΕ ΕΧΤRΑ αυξήθηκε το περιθώριο από το Euribor 3 μήνου:α. Έως 1...
 • Αύξηση επιτοκίου από την Probank.

  Μεγάλη αύξηση επιτοκίου στο κυμαινόμενο στεγαστικό της Probank με βάση το euribor 3μήνου.Spread: Από 2.50% σε 3.60% Διαφορά:44%.https://www.probank.gr/bank.php?id=372...
 • Μεγάλη αύξηση επιτοκίου από την Millennium

  Μεγάλη αύξηση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων από την Millennium. Στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό φράγκο Libor 3 μηνών CHF για ποσά από 100.000€, π...
 • Αύξηση στεγαστικών επιτοκίων από την Alpha Bank

  Στεγαστικό Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) τριών μηνών.Spread: Από 1.80% σε 2.10% Διαφορά:16.67%.www.alpha.gr Στεγαστικό Euro Rate με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση...
 • Αύξηση επιτοκίου από την KEDR BANK

  Αύξηση επιτοκίου στις τρίμηνες προθεσμιακές από την KEDR BANK.Στην κλασσική προθεσμιακή: Από 2.70% σε 3.00% Διαφορά:11.11%. www.kedr.grΣτην προθεσμιακή κατ...
 • Άνοδος στεγαστικού επιτοκίου από την Marfin Bank

  Αύξηση επιτοκίου στο στεγαστικό προϊόν Marfin ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.Αυξάνεται το ελάχιστο Spread του Euribor 3M από 1.75% σε 1.95% Διαφορά:11.43%.http://www.marfinbank.gr/MarfinEgn...
 • Αύξηση επιτοκίου από την Τράπεζα Πειραιώς

  Αύξηση επιτοκίου στο Cash Manager της Πειραιώς.Επιτόκιο: Από 1.75% σε 2.00% Διαφορά:14.29%.http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=278637&lang=1&nt=96&sid=...
 • Αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα Κύπρου

  Αύξηση επιτοκίου στον λογαριασμό REFLEX:Διάρκεια ενός έτους: Από 2.68% σε 2.78% Διαφορά:3.73%.http://gr.bankofcyprus.com/main.asp?id=10709 Αύξηση επιτοκίου στον λογαρια...
 • Αύξηση επιτοκίου από την Τράπεζα Χανίων

  Άνοδος επιτοκίου στις καταθέσεις προθεσμίας από την Τράπεζα Χανίων. Για ελάχιστο ποσό 100.000€: Διάρκεια ενός μήνα: Από 2.65% σε 3.15% Διαφορά:18.87...
 • Άνοδος επιτοκίου από την Proton Bank.

  Αύξηση του επιτοκίου της προθεσμιακής κατάθεσης Proton Best από την Proton Bank. Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 2.75% σε 2.90% Διαφορά:5.45%.Διάρκεια ενός εξαμ...