Εκτύπωση

Προθεσμιακή από την Εμπορική με 6,40%

Από 14/1/2009 άλλαξε η προθεσμιακή.

Στον χορό των προθεσμιακών με επιτόκιο πάνω από 6% μπαίνει και η Εμπορική Τράπεζα.

Η καλύτερη προσφορά είναι η 12μηνη κατάθεση προθεσμίας με επιτόκο 6,40% και ελάχιστο ποσό τα 20.000€.

Αναλυτικά η νέα προθεσμιακή κατάθεση έχει ως εξής:

Προθεσμιακές Καταθέσεις "ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6"

Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος
 • Διάρκειες και επιτόκια:
  • 2 μήνες επιτόκιο: 5,60% (μικτό και ετησιοποιημένο)
  • 3 μήνες επιτόκιο: 5,80% (μικτό και ετησιοποιημένο)
  • 6 μήνες επιτόκιο: 6,00% (μικτό και ετησιοποιημένο)
  • 12 μήνες επιτόκιο: 6,40% (μικτό και ετησιοποιημένο)
 • Ελάχιστο ποσό εισόδου 20.000 €
 • Μέγιστο ποσό επένδυσης 500.000 € για οποιαδήποτε διάρκεια
 • Εκτοκισμός και απόδοση κεφαλαίου και τόκων στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
Βασική Προσφορά
 • Διάθεση από 17/11/2008
 • Απευθύνεται σε Νέους Πελάτες, καθώς και σε Παλαιούς για μεταφορά κεφαλαίων από άλλες Τράπεζες
 • Απευθύνεται σε Ιδιώτες Επενδυτές, αλλά και σε Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα
Σύγκριση με άλλες καταθέσεις προθεσμίας