Εκτύπωση

Πιθανή υποβάθμιση 5 τραπεζών από Moody's

Διαβάζουμε για πιθανή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών τραπεζών. Αυτό τι επίπτωση μπορεί να έχει στα επιτόκια;;; Δεν θα πρέπει να περιμένουμε λογικά νέα αύξηση των επιτοκίων;;
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου"
Σχόλια (1)
1 Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010 18:08
Ο Τσιγκούνης
Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας τράπεζας έχει ως συνέπεια να περιορίζεται η ρευστότητα της και αυξάνεται το κόστος δανεισμού για αυτήν καθώς θεωρείται λιγότερο φερέγγυα. Σαν αποτέλεσμα αναμένεται αύξηση των επιτοκίων των καταθέσεων και περισσότερο των χορηγήσεων.