Εκτύπωση

αμοιβαία κεφάλαια

επίσης κρατάνε επιπλέον και 2.5% ετησίως σαν αμοιβή θεματοφυλακής(ειναι το 2ο κλέψιμο) .υπάρχει και η διαφορά τιμής όσον αφορά την αγορά και πώληση μεριδίων(το 1ο κλέψιμο).
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Αμοιβαία κεφάλαια"