Εκτύπωση

Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια είναι τοποθετημένα στο μεγαλύτερο μέρος τους, σε μετοχές χρηματιστηρίων (ελληνικού και ξένων)! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ προσοχή κατά την επιλογή του αμοιβαίου και πολύ καλή πληροφόρηση για τις τοποθετήσεις και την διασπορά του! Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι σίγουρη επένδυση!!!
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Αμοιβαία κεφάλαια"