Εκτύπωση

Αμοιβαία κεφάλαια = ρίσκο

Φίλε Κώστα, δεν ξέρω για ποια εποχή μιλάς. Έχω παράδειγμα γνωστού που έβαλε το εφάπαξ του σε αμοιβαία κεφάλαια το 1999. Η "απόδοση" σήμερα, μετά από 10 χρόνια είναι περίπου -60%!!!. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι έβαλε 10.000 ευρώ το 1999 σήμερα θα πάρει περίπου 4.000 ευρώ (μείον τις προμήθειες εισόδου και εξόδου) Αν έβαζε τα χρήματα σε ετήσια προθεσμιακή, ας πούμε με επιτόκιο 3%, σήμερα θα είχε 13.053 ευρώ δηλαδή απόδοση +30%. Αμοιβαία κεφάλαια = πιθανότητα απώλειας ακόμα και του αρχικού κεφαλαίου. Ορίστε οι αποδόσεις μιας εταιρίας που βρήκα στην τύχη: www.alicomfunds.gr

Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Apati Bank"