Εκτύπωση

Κι αν κλείσει μια τράπεζα;

Κι αν τελειώσει μια αγάπη, δεν τελειώνει κι η ζωή... Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ χρειάστηκε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μόνο μία φορά μέχρι σήμερα στους καταθέτες της Αραβοελληνικής τράπεζας, η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το 1994 και ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με πλήρη επιτυχία στο έργο αυτό. Νομίζω ότι τα δύσκολα περάσανε για τις ελληνικές τράπεζες.
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Κι αν κλείσει μια τράπεζα;"