Εκτύπωση

WIND double play

Σωστή η παρατήρηση, μόνο που ισχύει με 24-μηνο συμβόλαιο.

Στον πίνακα πορουσιάζονται συγκριτικά οι προσφορές με 12μηνη διάρκεια.

 

Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "double play WIND"