Εκτύπωση

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ EURIBOR ΑΠΟ TT BANK.ΤΥΧΑΙΟ

Δεν το νομίζω. Οποιος δανειολήπτης έχει δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο και συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου, όταν θα του έρθει η δόση ας το ελέγξει και αν όντως ισχύει αυτό να συμβουλευτεί δικηγόρο, το συνήγορο του καταναλωτή, το διατραπεζικό μεσολαβητή.

Μεταφορά θέματος στην αντίστοιχη κατηγορία του Forum.

Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ EURIBOR ΑΠΟ TT BANK.ΤΥΧΑΙΟ"