Εκτύπωση

Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας - Προσωπικά Δάνεια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 9.000 €
Με σταθερό επιτόκιο 13,50%
Διάρκεια εως 48 μήνες
Χωρίς ποινή προεξόφλησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 50.000 €

Με σταθερό επιτόκιο 10,50%
Διάρκεια εως 120 μήνες
Χωρίς ποινή προεξόφλησης

 

Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια"