Εκτύπωση

Φοιτητικά δάνεια

Σχόλια (1)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ  9000 €

Σταθερό επιτόκιο 12,50%
Διάρκεια εως 48 μήνες
Χωρίς ποινή προεξόφλησης

Νομίζω συμπεριλαμβάνεται η εισφορά 0,60%.