Εκτύπωση

Λεξικό τραπεζικών όρων

Ευρετήριο Άρθρου
Λεξικό τραπεζικών όρων
Υπό προειδοποίηση - Όψεως
Λογαριασμοί μισθοδοσίας - εγγύηση
Επιτόκια τραπεζών
Ομόλογο - Repos - Swift
Έντοκα Γραμμάτια
Όλες οι Σελίδες

Προθεσμιακοί λογαριασμοί: Πρόκειται για τις κλειστές καταθέσεις που συμφωνούμε να αφήσουμε τα χρήματά μας στην τράπεζα για συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Αν τηρήσουμε το χρονικό διάστημα των προθεσμιακών καταθέσεων τραπεζών, τότε λαμβάνουμε ένα συγκεκριμένο επιτόκιο. Έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε τα χρήματα μας νωρίτερα, όμως τότε υπάρχει μια μείωση στους τόκους που θα εισπράτταμε από τα κλειστά χρήματα. Συνήθως, όσο πιο νωρίς "σπάμε" το προθεσμιακό συμβόλαιό μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η χρηματική ζημιά. Αυτοί οι λογαριασμοί καταθέσεων έχουν ελάχιστο ποσό κατάθεσης που μπορεί να ξεκινήσει από 3.000 ευρώ αλλά συνήθως κυμαίνεται σε μεγέθη δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η διάρκεια των κλειστών καταθέσεων ξεκινάει από μια βδομάδα, συνήθως είναι τρίμηνη προθεσμιακή ή εξάμηνη και φτάνει ένα με δύο χρόνια.

Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές προθεσμιακών λογαριασμών:

  • Προκαταβολής των τόκων στην έναρξη της προθεσμιακής. Αυτή είναι η καλύτερη κατάθεση καθώς δίνει περιθώριο επανεπένδυσης της προκαταβολής πολλαπλασιάζοντας το τελικό κέρδος μέχρι επί 1,03%.
  • Μηνιαίας απόδοσης τόκων. Λαμβάνουμε τους τόκους κάθε μήνα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν επιπλέον εισόδημα ή να τους ξαναεπενδύσουμε.
  • Απόδοσης τόκων στην λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Αυτοί είναι οι κλασικοί προθεσμιακοί λογαριασμοί.
  • Με σταθερό προθεσμιακό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια της κατάθεσης.
  • Με κλιμακωτό επιτόκιο, που μεταβάλλεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της προθεσμίας, ακολουθώντας προκαθορισμένες τιμές. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να ξέρουμε το μέσο όρο του επιτοκίου για όλο το διάστημα της προθεσμιακής κατάθεσης.
  • Λογαριασμός καταθέσεων προθεσμίας μεταβλητού επιτοκίου συνδεδεμένο με Euribor ή ΕΚΤ.

Λογαριασμοί καταθέσεων υπό προειδοποίηση: Ως προς το σκέλος της κατάθεσης λειτουργούν σαν έναν κανονικό λογαριασμό καταθέσεων. Διαφέρουν στο υψηλότερο επιτόκιο που προσφέρουν και στο γεγονός ότι για να γίνει ανάληψη χρειάζεται να έχουμε προειδοποιήσει (γραπτά ή ακόμα και τηλεφωνικά) πριν μια βδομάδα, ένα μήνα κ.λπ., αναλόγως το είδος της προθεσμίας που έχουμε συμφωνήσει. Αν υπάρχει ανάγκη έκτακτης ανάληψης, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τότε όμως χάνουμε το προνομιακό επιτόκιο που δίνει ο λογαριασμός προειδοποίησης.

Λογαριασμοί όψεως: Παραδοσιακά αφορούσαν επαγγελματίες και εταιρίες και συνοδεύονται με δυνατότητα έκδοσης καρνέ επιταγών. Θεωρητικά έχουν μεγαλύτερη κίνηση από τους απλούς λογαριασμούς καταθέσεων και συνήθως μικρότερο επιτόκιο. Σήμερα όμως δίνονται και σε ιδιώτες και μερικές φορές έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο από απλούς, όπως ο Ζ€νίθ της Aspis Bank. Κάποιες φορές και οι λογαριασμοί μισθοδοσίας θεωρούνται από την τράπεζα σαν όψεως και όχι ταμιευτηρίου. Ο διαχωρισμός όψεως και ταμιευτηρίου αφορά πιο πολύ την τράπεζα καθώς είναι ένας τρόπος να ξέρει ποιοι λογαριασμοί έχουν περισσότερη κίνηση (όψεως) και ποιοι λιγότερη (ταμευτηρίου)


Λογαριασμοί μισθοδοσίας: Οι καταθετικοί λογαριασμοί εκείνοι στους οποίους κατατίθεται αυτόματα ο μισθός ενός υπαλλήλου. Συνήθως προσφέρουν αυξημένα επιτόκια, σε σύγκριση με τα απλά επιτόκια καταθέσεων τραπεζών, όμως μόνο για τα πρώτα 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Εγγύηση καταθέσεων: Εγγύηση που δίνεται στον καταθέτη σε περίπτωση που η τράπεζα αδυνατεί να δώσει πίσω τις καταθέσεις του. Στις καταθέσεις ελληνικών τραπεζών υπάρχει εγγύηση από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη σε κάθε τράπεζα. Κάποιες ξένες τράπεζες (π.χ. Citibank), δίνουν ανάλογη εγγύηση (π.χ. 50.000 λίρες Αγγλίας) από αντίστοιχα ταμεία, ενώ κάποιες τράπεζες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης συμμετέχουν στο εγγυητικό ταμείο της Ελλάδας.


Επιτόκια τραπεζών: Το μικτό επιτόκιο σε ετήσια βάση καθώς περιλαμβάνει φόρο 10%. Π.χ. αν το επιτόκιο τραπεζικών καταθέσεων είναι 6%, το πραγματικό επιτόκιο που θα πάρουμε από την κατάθεση είναι 5,40%.

Διάρκεια έτους:  Στις περισσότερες τράπεζες στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί να υπολογίζουν τα επιτόκια με βάση το έτος 360 ημερών. Το ίδιο ισχύει και στα ομόλογα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως Citibank και Milennium που χρησιμοποιούν το έτος 365 ημερών. Όταν πρόκειται για κατάθεση μας συμφέρει το έτος 360 ημερών και για δάνειο το έτος 365 ημερών. Αν, για παράδειγμα, κάνουμε μια κατάθεση με επιτόκιο 7%, με βάση το έτος 360 ημερών το ημερήσιο επιτόκιο είναι 7/360=0,0194%. Δηλαδή στο έτος η απόδοση που θα έχουμε θα είναι 0,0194%*365=7,10%.

Επιτόκιο ΕΚΤ: Επιτόκιο Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας (ECB refinancing rate). Πρόκειται για το επιτόκιο με το οποίο δανείζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις τράπεζες. Στην βάση του διαμορφώνονται,  έμμεσα ή άμεσα, τα διάφορα επιτόκια των τραπεζών.

Επιτόκιο Euribor: Αναφέρεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (μίας εβδομάδας, ενός μήνα, δύο μηνών κ.λπ.) και εκφράζει το μέσο όρο του επιτοκίου με το οποίο δανείζονται και δανείζουν οι τράπεζες μεταξύ τους στην ευρωπαϊκή διατραπεζική για το συγκεκριμένο διάστημα. Το Euribor καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών και είναι ο μέσος όρος του επιτοκίου καταθέσεων που προσφέρει μια ομάδα περισσότερων από 50 ευρωπαϊκών τραπεζών (η Εθνική από την Ελλάδα). Με το Euribor (Euro Interbank Offered Rate), συχνά, προσδιορίζει μια τράπεζα τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις και στα στεγαστικά δάνεια.

 


Ομόλογο: Είναι μια δανειακή σύμβαση με συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο επιτόκιο. Όταν αγοράζουμε ένα ομόλογο αξίας 1000 ευρώ, ουσιαστικά δανείζουμε χρήματα στον εκδότη του ομολόγου. Ο εκδότης έχει την υποχρέωση κάθε χρόνο να μας δίνει τον τόκο ("κουπόνι") που υποσχέθηκε και επιπλέον στην λήξη του ομολόγου να μας δώσει 1000 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα να πουλήσουμε σε κάποιον το ομόλογο που έχουμε στην κατοχή μας πριν την λήξη του, αλλά η τιμή μεταβάλλεται (ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση) οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε απώλεια μέρους του κεφαλαίου μας (πουλώντας σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που αγοράσαμε). Κατά την αγορά του ομολόγου πληρώνουμε επιπλέον κάποια προμήθεια. Υπάρχει κίνδυνος στην επένδυση στην περίπτωση που ο εκδότης αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του.

Repos:  συντομία του Repurchase agreement που μεταφράζεται ως συμφωνία επαναγοράς. Μπορούμε να αγοράσουμε repos σε μετοχές αλλά συνήθως αγοράζουν τίτλους του δημοσίου (ομόλογα). Η διαφορά με την απευθείας αγορά ομολόγων είναι ότι πουλάμε τους τίτλους πριν από την αναγραφόμενη λήξη τους, σύμφωνα με την ημερομηνία επαναγοράς που έχουμε ορίσει. Το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα repos είναι συνήθως μικρό από μια μέρα (overnight repo) μέχρι ένα μήνα, αλλά δεν είναι σπάνιο να φτάσει τα 2 χρόνια. Σαν επένδυση έχουν ρίσκο, στην περίπτωση που ο πωλητής αδυνατεί να τα επαναγοράσει τα χρεόγραφα.

Κωδικός SWIFT ή BIC: Χρησιμοποιείται συνήθως όταν γίνεται μεταφορά χρημάτων από και προς το εξωτερικό:  Ασπίς ASPBGRA, Αγροτική ABGRGRAA, Άλφα CRBAGRAA, Αττικής ATTIGRAA, Κύπρου BCYPGRAA, Citibank CITIGRAA, Χανίων STXAGRA1, Ιωαννίνων STIOGR21, Πελοποννήσου STKPGRA1, Eurobank EFGBGRAA, Εμπορική EMPOGRAA,  FBB FBBGGRAA, Γενική GHBAGRAA, Ελληνική HEBAGRAA, HSBC  MIDLGRAA, Marfin MARFGRAA, Εθνική ETHNGRAA, Πανελλήνια PNELGRAA, Πειραιώς PIRBGRAA, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο GPSBGRAA, Probank PRNKGRAA, Proton ARVEGRAA.


Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου
Είναι ένας τρόπος να δανειστεί χρήματα το κράτος για ένα μικρό χρονικό διάστημα από ένα τρίμηνο μέχρι ένα έτος.  Έντοκα γραμμάτια μπορούν να αγοράσουν και μικροεπενδυτές.

Έχουν τον ίδιο κίνδυνο με τα ομόλογα, καθώς αν χρεοκοπήσει το κράτος δεν θα τα εξοφλήσει πλήρως και μπορεί μεταχρονολογημένα.

Το γραμμάτιο κανονικά εξοφλείται στην λήξη του, αλλά σε ανάγκη υπάρχει η δυνατότητα να πωληθεί στη δευτερογενή αγορά στην τρέχουσα τιμή και χάνοντας το όποιο αφορολόγητο.

Όταν αγοράζουμε ένα γραμμάτιο π.χ. 10.000 ευρώ δίνουμε λιγότερα χρήματα καθώς στο τέλος θα εισπράξουμε 10.000 ευρώ στα οποία εμπεριέχεται ο τόκος μας.
Αν η διάρκεια είναι ετήσια και το επιτόκιο 4,85% τότε η τρέχουσα αξία του γραμματίου είναι 9.537,44. Προσθέτοντας τον τόκο 9.537,44*4,85% = 462,56 φτάνουμε στα 10.000 ευρώ. Επιπλέον υπολογίζουμε την προμήθεια της τράπεζας (0,15%) επί της ονομαστικής αξίας (10.000), δηλαδή 15 ευρώ. Οπότε στο ταμείο πληρώνουμε 9.537,44 + 15 = 9552,44 ευρώ και κερδίζουμε 447,56 ευρώ δηλαδή καθαρή απόδοση 4,69%.
Αν θέλουμε να συγκρίνουμε το καθαρό επιτόκιο με το μικτό επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων θα πρέπει να υπολογίσουμε πόσο θα ήταν το επιτόκιο αν πληρώναμε φόρο 10%, δηλαδή το μικτό επιτόκιο θα ήταν  4,69%/0,9=5,21%.

Όταν αγοράζουμε το γραμμάτιο στην δευτερογενή αγορά η τιμή αυξομειώνεται.  Αν πληρώσουμε παραπάνω από 9,552 τότε λογικά η απόδοση πέφτει χαμηλότερα.

Σχόλια (8)
8 Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012 20:58
Γιωργος k

θα ηθελα να μαθω αν το εισοδημα σε μια καταθεση 10.000e με επιτοκιο 5% ειναι το μηνα 500 χωρις τον φορο 10% και ποσο θα ειναι το μηνιαιο εισοδημα με τον φορο.ευχαριστω

7 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 01:52
Gregory
thelw na mou stilei kapios sto mail moy sxetika me ta gramatia kai an mporw na agorasw gia paradeigma ena spiti , ena amaksi , ena mixanaki me gramateia kai ti sinepagete . epidi exw mia idea alla den kserw an einai sosti i lanthasmeni thelw kai mia defteri . an kapios exei to xrono kai to endiaferon na me voithisei tha to ektimoysa
6 Τρίτη, 17 Μαΐου 2011 11:15
JOHNBEST
H MARFIN ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΜΑRFIN ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ MARFIN ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΑΛ ΜΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ?ΑΦΟΥ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΤΟ ΑΛΛΟ.Η ΑΠΛΑ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕΙ.
5 Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010 11:57
Λαμπρος Λ.

Θα ήθελα να ξέρω αν τα επιτοκια-αποδοσεις ομολογων ειναι μεγαλυτερα η οχι απο τα επιτοκια καταθεσων, και δευτερον, κατα ποσο ο κινδυνος χρεοκοπιας του κρατους επηρρεαζει τα επιτοκια καταθεσεων και λοιπων ομολογων και τρίτον, το γεγονος οτι η ευρωπαικη κεντρικη τράπεζα δέχεται ως ενέχυρο τίτλους ελληνικού δημοσίου απο τις ελληνικές τράπεζες  για να χορηγησει ρευστότητα γιατί δε ρίχνει τα spreads? Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

4 Σάββατο, 17 Απριλίου 2010 17:46
Pon
Παρακαλώ, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει για τα έντοκα γραμμάτια και πιο συγκεκριμένα για αυτά με τρίμηνη διάρκεια (20/4):
- Κινδυνεύουν τα χρήματα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει της "βοήθειας" που αναμένεται να πάρουμε απο ΕΕ και ΔΝΤ;
- Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται όταν πηγαίνουμε στην τράπεζα; Τι χαρτιά συμπληρώνουμε, τι μας δίνει η τράπεζα;
- Κι οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο για να είμαστε πιο "ήσυχοι"...
3 Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009 23:43
Δημήτρης Σ.
Θα ήταν χρήσιμο αν συμπληρώνατε το Λεξικό με τον όρο "Λογαριασμός όψεως". Ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες πληροφορίες που παρέχετε.
2 Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009 14:59
Τάσος
Ένας γνωστός είχε κάνει μια κατάθεση σε λογαριασμό προθεσμίας. Το μικτό επιτόκιο ήταν 1,9% (137Ε περίπου). Στο συμβόλαιο όμως υπήρχε φόρος καταθέσεων 70Ε + 7Ε ΦΠΑ (77Ε σε φόρους) . Το πραγματικό επιτόκιο που πήρε ήταν περίπου 63Ε, δηλαδή μόλις 0,95% καθαρό. Έτσι, ο φόρος καταθέσεων ήταν περίπου 50% και όχι 10%. Αν ο φόρος ήταν 10% το πραγματικό επιτόκιο θα έπρεπε να ήταν 1,71%. Ερώτηση: μήπως οι φόροι διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα; αν ναι υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που υπάρχουν συγκεντρωμένοι οι φόροι καταθέσεων των τραπεζών; αν όχι πως γίνεται ο φόρος αντί για 10% να είναι πάνω από 50%;
1 Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009 21:53
Χριστινα Μαρινα
θα ηθελα να ξερω ποια η διαφορα προσημειοσης ακινητου και διασφαλισης ακινητου