Καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια


 
ΤράπεζαΜέγιστη ΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΠιστωτικό όριο €Επιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Alpha Bank 20 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον με Προσημείωση Ακινήτου 8,46% 100.000 EURIBOR Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,50% Ελάχιστο δάνειο: 5.000,00€. Έξοδα: Ευρώ 250 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 4/11/2023
Attica Bank 10 χρόνια Attica Special Credit 8,91% 100.000 EURIBOR 3μήνου πλέον περιθωρίου από 4,95%, με ενεχύραση κατάθεσης. Ελάχιστο δάνειο: 5.000,00€. 6/12/2023
Alpha Bank 20 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον με Προσημείωση Ακινήτου 9,46% 100.000 EURIBOR Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5,50% Ελάχιστο δάνειο: 15.000,00€. Έξοδα: Ευρώ 250 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 4/11/2023
Attica Bank 7 χρόνια Attica Συμφέρον 9,50% 25.000 Ελάχιστο δάνειο: 1.000,00€. 6/12/2023
Attica Bank 15 χρόνια Attica XL 10,91% 100.000 EURIBOR 3μήνου πλέον περιθωρίου από 6,95%. Η χορήγηση του Αttica XL καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου). Ελάχιστο δάνειο: 10.000,00€. 6/12/2023
Τράπεζα Ηπείρου   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 12,95%     6/12/2023
Τράπεζα Θεσσαλίας   Καταναλωτικά - Προσωπικά 13,75%     6/12/2023
Alpha Bank 8 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον 14% 30.000 Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Ελάχιστο δάνειο: 1.500,00€. Έξοδα: Ευρώ 180 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 4/11/2023
Εθνική Τράπεζα 7 χρόνια Προσωπικό Δάνειο ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ κυμαινόμενο 14,15%   EURIBOR 3μήνου 3,96%, με ελάχιστο το παρεμβατικό επιτόκιο 4,50% + σταθ. περιθώριο 9,65% Ελάχιστο δάνειο: 2.000,00€, το επιτόκιό σας θα μειώνεται κατά 0,25% κάθε έξι μήνες και μέχρι 12 φορές. Αρκεί να μην υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή οποιασδήποτε δόσης για περισσότερες από 30 ημέρες, σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την έκπτωση. 6/12/2023