Καταθέσεις για νέους και παιδιά


 
ΤράπεζαΠροϊόνΕπιτόκιοΠαράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Εθνική Τράπεζα  Εθνική Παίδων   4,25%  Επιτόκιο 4,25% για ποσά άνω των 10.000,00€ και 3,50% για ποσά μέχρι 10.000,00€ . Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα ανήλικοι, από τη γέννησή τους μέχρι και τη συμπλήρωση του δεκάτου έβδομου (17) έτους της ηλικίας τους. Επιβράβευση στη συνέπεια καταθέσεων με το 20% επί του μέσου μηνιαίου ποσού κατάθεσης (έως €200/χρόνο) 23/7/2024 
Eurobank  «Μεγαλώνω» για παιδιά  1,50%  Μέχρι 3.000 ευρώ  23/7/2024 
Alpha Bank  ALPHA 1|2|3 για νέους  0,25%  Επιτόκιο 0,25% για ποσά άνω των 10.000,00€, 0,20% για ποσά από 1.000,00€ μέχρι 10.000€ και 0,15% για ποσά μέχρι 1.000€ . Για νέους 18 έως 27 ετών 23/7/2024 
Alpha Bank  ALPHA 1|2|3 για εφήβους  0,25%  Επιτόκιο 0,25% για ποσά άνω των 7.500,00€, 0,20% για ποσά από 750€ μέχρι 7.500€ και 0,15% για ποσά μέχρι 750€ . Για εφήβους 15 έως 17 ετών 23/7/2024 
Alpha Bank  ALPHA 1|2|3 για παιδιά  0,25%  Επιτόκιο 0,25% για ποσά άνω των 5.000,00€, 0,20% για ποσά από 500€ μέχρι 5.000€ και 0,15% για ποσά μέχρι 500€ . Για παιδιά έως 14 ετών 23/7/2024 

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.