Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
100.000 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα Online 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
100.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 22/10/2020
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
100.000 22/10/2020
Attica Bank 6 μήνες Attica DOUBLE PROFIT 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
100.000 Μηνιαία καταβολή τόκων. Αφορά Νέα Kεφάλαια. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει και για ανανέωση προθεσμιακής. 24/10/2020
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
100.000 22/10/2020
Attica Bank 1 μήνας Attica My Value 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
50.000 Καταβολή των τόκων κάθε μήνα ή τρίμηνο. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα: μιας πρόωρης ανάληψης έως και του 20% του κεφαλαίου χωρίς επιβάρυνση. 24/10/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 3 μήνες Προθεσμίας 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 22/10/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 1 μήνας Προθεσμίας 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 22/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
50.000 22/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 0,45% 31,88/μήνα
383/έτος
50.000 22/10/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 6 μήνες Προθεσμίας 0,45% 31,88/μήνα
383/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 22/10/2020
Τράπεζα Ηπείρου 3 μήνες Προθεσμιακές 0,40% 28,33/μήνα
340/έτος
50.000 21/10/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 0,40% 28,33/μήνα
340/έτος
50.000 22/10/2020
Τράπεζα Ηπείρου 1 μήνας Προθεσμιακές 0,40% 28,33/μήνα
340/έτος
50.000 21/10/2020
Attica Bank 3 μήνες Attica My Value 0,40% 28,33/μήνα
340/έτος
50.000 Καταβολή των τόκων κάθε μήνα ή τρίμηνο. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα: μιας πρόωρης ανάληψης έως και του 20% του κεφαλαίου χωρίς επιβάρυνση. 24/10/2020
ProCredit Bank 36 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 0,40% 28,33/μήνα
340/έτος
5.000 22/10/2020
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 0,35% 24,79/μήνα
298/έτος
50.000 21/10/2020
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 0,35% 24,79/μήνα
298/έτος
50.000 21/10/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 12 μήνες Προθεσμίας 0,35% 24,79/μήνα
298/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 22/10/2020
ProCredit Bank 24 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 0,35% 24,79/μήνα
298/έτος
5.000 22/10/2020
ProCredit Bank 18 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 0,30% 21,25/μήνα
255/έτος
5.000 22/10/2020

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.