Εκτύπωση

5ετή κρατικά ομόλογα με 5,50% επιτόκιο

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε μια συντονισμένη πτώση των προθεσμιακών επιτοκίων σε πολλές τράπεζες. Σε μερικές περιπτώσεις είδαμε αιφνίδια διακοπή προθεσμιακών προϊόντων, αντίθετη με το προγραμματισμό τους. Σημειωτέον ότι η πτώση συμβαίνει μετά από τις κυβερνητικές συστάσεις προς τους τραπεζίτες για μείωση των προθεσμιακών επιτοκίων. Τώρα εμφανίζονται τα κρατικά ομόλογα με μικτό επιτόκιο της τάξης του 6%. Η διαφορά είναι ότι χρειάζεται να δεσμευθούν τα χρήματα για 5 χρόνια...

Από 28 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2009 οι ιδιώτες θα μπορούν να αγοράζουν κρατικά ομόλογα με επιτόκιο 5,50% αφορολόγητο. Η διάρκεια είναι 5 χρόνια και ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι τα 1.000€.

Για να επωφεληθούμε από το αφορολόγητο θα πρέπει να κρατήσουμε τα ομόλογα μέχρι την λήξη τους, δηλαδή μέχρι 20 Αυγούστου 2014. 

Επιπλέον θα υπάρξει κάποια προμήθεια της τράπεζας κατά την αγορά. Δηλαδή η τράπεζα μπορεί π.χ. να μας πουλήσει το ομόλογο 1.005 ευρώ, μειώνοντας την ετήσια απόδοση στο 5,40% για καθένα από τα 5 χρόνια.

Αν λοιπόν θέλουμε να συγκρίνουμε την επένδυση με τις προθεσμιακές, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ετήσια μικτή απόδοση είναι 6%. Αφαιρώντας τους φόρους (10%) μένει 5,40% καθαρό.

Βέβαια η μεγάλη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι αποθαρρυντικός παράγοντας. Αν κάποιος δεν είναι σίγουρος μπορεί να περιμένει καθώς ενδέχεται να βγουν και άλλα παρόμοια προϊόντα.

Περισσότερα: Τα Νέα, Το ΒήμαΑπογευματινήΗμερησία, iospress.gr .