Εκτύπωση

Προθεσμιακή έως 7,50% από την τράπεζα Αττικής

Attica Bank

 Η προθεσμιακή αυτή έληξε στις 14/1/2009.

Η Attica Bank ξεπερνάει το φράγμα του 7% στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Από τις 19 Δεκεμβρίου προσφέρει επιτόκιο 7,50% για κατάθεση προθεσμίας ενός μήνα, για ποσό άνω των ... 750.000 ευρώ.

Για μικρότερα ποσά, με ελάχιστο όριο τα 30.000 ευρώ, δίνει επιτόκιο 6,30% για προθεσμιακή κατάθεση ενός μήνα.

Αναλυτικότερα το επιτόκιο ισχύει για όλη την διάρκεια της προθεσμιακής και έχει ως εξής:

 Διάρκεια προθεσμίας Ελάχιστο πόσο
 30.000 ευρώ
750.000 ευρώ
1 μήνας
6,30%7,50%
2 μήνες6,00%7,20%
3 μήνες5,70%6,90%
4 μήνες5,40%6,60%

Η απόδοση των τόκων γίνεται στο τέλος της προθεσμιακής.

Στον πίνακα απεικονίζονται οι δύο ακραίες περιπτώσεις κλίμακας ποσών. Υπάρχουν ενδιάμεσες κλίμακες π.χ. για 100.00 ευρώ τα επιτόκια είναι αυξημένα, σε σύγκριση με τα 30.000 ευρώ.

Συγκριτικός πίνακας επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων