Εκτύπωση

Μειώσεις επιτοκίων από την Proton Bank

Proton Best (μέση μείωση -6.33%)

Για 25.000 ευρώ
Διάρκεια ενός τριμήνου από 4.90% σε 4.65%, διαφορά:-5.1%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 4.50% σε 4.25%, διαφορά:-5.56%.
Διάρκεια 9 μήνες από 4.20% σε 4.00%, διαφορά:-4.76%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.00% σε 3.75%, διαφορά:-6.25%.

Για 50.000 ευρώ
Διάρκεια ενός τριμήνου από 5.20% σε 4.95%, διαφορά:-4.81%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 4.80% σε 4.50%, διαφορά:-6.25%.
Διάρκεια 9 μήνες από 4.50% σε 4.25%, διαφορά:-5.56%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.20% σε 4.00%, διαφορά:-4.76%.

Για 100.000 ευρώ
Διάρκεια ενός τριμήνου από 5.50% σε 5.25%, διαφορά:-4.55%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 5.10% σε 4.70%, διαφορά:-7.84%.
Διάρκεια 9 μήνες από 5.00% σε 4.50%, διαφορά:-10%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.75% σε 4.25%, διαφορά:-10.53%.

Proton Bank