Εκτύπωση

Μειώσεις επιτοκίων και από την Τράπεζα Πελοποννήσου

Πελοποννήσου Προθεσμιακές καταθέσεις (μέση μείωση -17.67%)

Για 5.000 ευρώ
Διάρκεια ενός τριμήνου από 5.50% σε 3.50%, διαφορά:-36.36%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 5.60% σε 4.00%, διαφορά:-28.57%.
Διάρκεια ενός έτους από 5.90% σε 4.90%, διαφορά:-16.95%.
Για 50.000 ευρώ
Διάρκεια ενός τριμήνου από 6.40% σε 5.90%, διαφορά:-7.81%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 6.65% σε 6.10%, διαφορά:-8.27%.
Διάρκεια ενός έτους από 6.85% σε 6.30%, διαφορά:-8.03%.