Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
KEDR Bank   6 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακή Greek VIP  3,00%  212,50/μήνα
2.550/έτος
7.500    1/4/2015 
Τράπεζα Ηπείρου   6 μήνες  bbcodeimgΗΠΕΙΡΟΣ συν  3,00%  212,50/μήνα
2.550/έτος
20.000    1/4/2015 
Τράπεζα Ηπείρου   24 μήνες  bbcodeimgΗΠΕΙΡΟΣ συν  3,00%  212,50/μήνα
2.550/έτος
20.000    1/4/2015 
Τράπεζα Ηπείρου   18 μήνες  bbcodeimgΗΠΕΙΡΟΣ συν  3,00%  212,50/μήνα
2.550/έτος
20.000    1/4/2015 
KEDR Bank   12 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακή Greek VIP  3,00%  212,50/μήνα
2.550/έτος
7.500    1/4/2015 
Τράπεζα Ηπείρου   12 μήνες  bbcodeimgΗΠΕΙΡΟΣ συν  3,00%  212,50/μήνα
2.550/έτος
20.000    1/4/2015 
KEDR Bank   3 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακή Greek VIP  2,75%  194,79/μήνα
2.338/έτος
7.500    1/4/2015 
KEDR Bank   2 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακή Greek VIP  2,75%  194,79/μήνα
2.338/έτος
7.500    1/4/2015 
KEDR Bank   1 μήνας  bbcodeimgΠροθεσμιακή Greek VIP  2,75%  194,79/μήνα
2.338/έτος
7.500    1/4/2015 
Τράπεζα Χανίων   1 χρόνος  bbcodeimgΚατάθεση προθεσμίας  2,55%  180,63/μήνα
2.168/έτος
100.000    1/4/2015 
Τράπεζα Πελοποννήσου   12 μήνες  Προθεσμιακές  2,45%  173,54/μήνα
2.083/έτος
50.000    1/4/2015 
Τράπεζα Χανίων   3 μήνες  bbcodeimgΚατάθεση προθεσμίας  2,35%  166,46/μήνα
1.998/έτος
100.000    1/4/2015 
Τράπεζα Χανίων   1 μήνας  bbcodeimgΚατάθεση προθεσμίας  2,35%  166,46/μήνα
1.998/έτος
100.000    1/4/2015 
Τράπεζα Χανίων   6 μήνες  bbcodeimgΚατάθεση προθεσμίας  2,35%  166,46/μήνα
1.998/έτος
100.000    1/4/2015 
Πανελλήνια Τράπεζα   3 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακές καταθέσεις  2,35%  166,46/μήνα
1.998/έτος
100.000  Μηνιαία απόδοση τόκων  1/4/2015 
Τράπεζα Χανίων   12 μήνες  bbcodeimgΜηνιαίο Εισόδημα  2,30%  162,92/μήνα
1.955/έτος
100.000  Μηνιαία απόδοση τόκων  1/4/2015 
Πανελλήνια Τράπεζα   9 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακές καταθέσεις  2,30%  162,92/μήνα
1.955/έτος
100.000  Μηνιαία απόδοση τόκων  1/4/2015 
Πανελλήνια Τράπεζα   6 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακές καταθέσεις  2,30%  162,92/μήνα
1.955/έτος
100.000  Μηνιαία απόδοση τόκων  1/4/2015 
Πανελλήνια Τράπεζα   12 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακές καταθέσεις  2,30%  162,92/μήνα
1.955/έτος
100.000  Μηνιαία απόδοση τόκων  1/4/2015 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων   6 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακή  2,25%  159,38/μήνα
1.913/έτος
50.000    1/4/2015 
KEDR Bank   24 μήνες  bbcodeimgΠροθεσμιακή Plus 730  2,25%  159,38/μήνα
1.913/έτος
5.000  Μηνιαία καταβολή των τόκων ή μηνιαία κεφαλαιοποίηση. Διάρκεια 730 ημέρες.   1/4/2015 

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.